Welkom op de website van Stichting IPN.

De stichting van statushouders voor statushouders.

Stichting Integratie & Participatie Nieuwkomers

NLTOPP is eind 2017 opgericht als een landelijke organisatie voor begeleiding en ondersteuning van nieuwe statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in Nederland.
Door aan te sluiten op de behoeften van statushouders en ze weg wijs te maken in de Nederlandse samenleving,probeert NLTOPP een bijdrage te leveren aan een optimale participatie van deze groep in onze maatschappij.
Veel statushouders hebben in het land van herkomst al een geschiedenis in werk of opleiding, alsmede in kunst, muziek of andere talenten. Ons uitgangspunt is om gebruik te maken van de al aanwezige kracht van elk individu. De vaardigheden, kennis en talenten die zij bezitten kunnen als middel worden ingezet om het integratieproces sneller en gepaster te laten verlopen.