Over Stichting IPN

Stichting IPN is een landelijke organisatie dat eind 2017 is opgericht voor begeleiding en ondersteuning van nieuwe statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in Nederland. Door aan te sluiten op de behoeften van statushouders en ze wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, probeert stichting IPN een bijdrage te leveren aan een optimale participatie van deze groep in onze maatschappij. Veel statushouders hebben in het land van herkomst al een geschiedenis in werk of opleiding, alsmede in kunst, muziek of andere talenten. Ons uitgangspunt is om gebruik te maken van de al aanwezige kracht van elk individu. De vaardigheden, kennis en talenten die zij bezitten kunnen als middel worden ingezet om het integratieproces sneller en gepaster te laten verlopen.

Waar mogelijk proberen we statushouders met de nodige aanleg en achtergrond te begeleiden naar beroepsgroepen waarvan vacatures niet makkelijk worden vervuld. Het gaat dan vooral om beroepen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Deze ‘krapteberoepen’ brengen we onder de aandacht van statushouders die enigszins de vereiste kwalificaties beschikken en we nemen contact met overheden en bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel. Ondersteuning in taal krijgen de statushouders tijdens hun beroep, gecombineerd met taal- en inburgeringslessen. Stichting IPN probeert met haar netwerk verschillende partijen bij elkaar te brengen, van overheden tot het bedrijfsleven en vluchtelingenwerk tot ngo’s (niet-gouvernementele organisatie), faciliteert en volgt het traject per individu nauwgezet.

Onze vrijwilligers (de statushouders) hebben ervaring met het inburgeringsproces in Nederland. In het verleden hebben ze dit traject al moeten ervaren. Door deze vrijwilligers te koppelen aan mentoren met een Nederlandse achtergrond, voorzien we onze cliënten van praktische kennis en netwerken, die hun participatie in de samenleving doen vergroten. Op den duur hopen we een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verminderen van tekorten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt, en daarmee aan de Nederlandse economie.