Sıcak yuvasını terk edip gelmek zorunda kalan herkese bağrımızı açıyoruz. Şunu biliyoruz ki; gereken rehberlik sağlandığı takdirde, ülkesini terk etmek zorunda kalan herkes için Hollanda; cinsiyet, cinsel yönelim, ırk ve din fark etmeksizin sığınılacak en güvenilir limandır.

Vizyonumuz herkesin kendi gücü ve imkânlarıyla, mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde toplumda aktif hale gelebilmesidir. Bunu yaparken önemli olan mültecilerin şahsi hikâyelerini dinlemektir. Onları dinlerken kendilerine ait yaşam tarzlarına, isteklerine, hedeflerine, engellere ve olanaklara bakıyoruz. Bu şekilde ulaştığımız kişilere özel ve uygun bir rehberlik sunuyoruz. Mültecilerin isteklerini ve Hollanda toplumunun ihtiyaçlarını karşılaştırıp onların nerelerde istihdam edilmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. Böylece her iki taraf için de olumlu kazançlar elde etmeye çalışıyoruz.

Mültecilere pratik destek sunuyoruz. Onlara en uygun eğitim, iş veya staj (iş deneyimi) imkânı bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Bunu başarabilmek için sağlık, rahat yaşam, gençlik ve iş rehberliği gibi çeşitli sosyal alanlarda çalışan diğer örgütler ile işbirliği içinde çalışıyoruz.