İLKÖĞRETİM

Zorunlu Eğitim: Hollanda da çocuklar genel olarak 4 yaşında okula başlarlar; fakat bu zorunlu değildir. Zorunlu eğitim 5 yaşından itibaren başlamaktadır. Ama bu fazladan bir yıl çok önemlidir. Okula bir yıl erken başlayan çocuklar hem okula alışırlar hem de Hollanda’ca dilini daha iyi anlayıp konuşabilirler.

Zorunlu eğitim aşağı yukarı 12 yıl sürer. Resmi olarak çocuğun 5 yaşına girdiği ayı takip eden ayın birinden itibaren başlar. Örneğin çocuk 20 Şubat tarihinde 5 yaşına giriyorsa 1 Mart’tan itibaren okula gitmesi gerekir. Çocuğun 16 yaşına girdiği öğretim yılında da sona erer. Ancak kısmi zorunlu eğitim sona ermez. Çocuk bundan sonraki bir yıl haftada iki gün olmak üzere okula devam etmek zorundadır. İşte buna kısmi zorunlu eğitim denilmektedir.

Devlet Okulları-Özel okullar: Ülkedeki bütün ilkokulların masraflarını devlet karşılar. Yani binalar, öğretmen maaşları, kitap, defter vs. masrafların hepsi devlet tarafından karşılanır. Çoğu okullar belediyeler tarafından açılmış ve idaresi de yine belediyeler tarafından yapılmaktadır. Bu tür okullar devlet okullarıdır.

Eğer kanunla belirlenen şartlar sağlanmışsa her velide okul açma hakkına sahiptir. Nitekim belirli bir din veya dünya görüşüne sahip insanlar tarafından açılmış okullar bulunmaktadır. Katolik, Protestan, İslam, Hindu ve Yahudi okulları vardır. Bunlara da özel okullar diyoruz.

Özel İlgi: Okullarda bazı öğrencilere özel ilgi gösterilir. Bunlarda genellikle Hollandaca’yı iyi konuşamayan yabancı çocuklar veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklardır. Bu çocuklara okulda ekstra yardım yapılır. Mesela bir öğretmenle fazladan okuma ve matematik alıştırmaları yapabilirler.

Çoğu okullarda 1’den 10’a kadar not verilir. Çocuğun derslerdeki başarı durumu karnede belirtilir. Çocuğun 6’dan düşük notu varsa o dersteki başarısı yetersizdir. Bazı okullar not vermezler fakat çocuğun durumunu yazılı olarak karnede belirtirler.

Ülkede ilköğretimin ücretsiz olduğunu daha önce belirmiştik. Fakat hemen hemen her okul bazı faaliyetleri gerçekleştirebilmek için velilerden bir miktar katkı payı ister. Böylelikle okulda bayramlar kutlanır, geziler düzenlenir ve daha başka birçok sosyal faaliyet için olanak sağlanmış olur.

 

 

ORTAÖĞRETİM

Okullar Birliği: Okullar birliği iki veya daha fazla okul tipinin bir idare altında birleşmesinden oluşur. Okullar birliğinde çeşitli bölümler birbirlerinin imkanlarından yararlanabilirler. En önemli özelliği; mesela bir yıl sonra öğrencilerin yüksek düzeyli bir bölüme başlamış oldukları ortaya çıkarsa bu öğrencilerin okuldan ayrılmaları gerekmez. Örneğin bir çocuk HAVO’ya (Yüksek düzey ortaokul) gitmişse ve bir yıl sonra MAVO’ya (Ortaokul) daha uygun olduğu ortaya çıkarsa, çoğu okullar birliğinde MAVO’da olduğundan dolayı çocuğun başka bir çevreye girmesine gerek kalmaz.

Orta Düzey Genel Orta Eğitim (MAVO=Ortaokul)

MAVO denilen ortaokul 4 yıl sürer. Öğrenciler sınava girmek istedikleri en az altı dersi 4. Sınıfın başında seçerler. Bu dersler arasında Hollandaca ve bir yabancı dil mecburidir. Öğrenciler sınava iki düzeyde girebilirler. D düzeyi yüksek, C düzeyi ise alçak düzey olup biraz daha kolaydır. MAVO diploması alabilmek için altı dersten üçü daima D düzeyinde olmalıdır. MAVO’dan sonra HAVO’ya (Yüksek düzey ortaokul) gitmek isteyen öğrenciler bütün derslerin sınavlarına D düzeyinde girmelidirler. Birkaç dersi C düzeyinden olan bir diploma, ota düzey meslek eğitimine (MBO=Orta meslek okulu) devam edilmesini sağlar. MAVO öğrenciyi belirli bir mesleğe hazırlamaz ve en son eğitimde değildir. Bu yüzden çoğu öğrenciler MAVO’dan sonra okumaya devam ederler.

MAVO’dan sonra çeşitli imkanlar vardır:

Yüksek Düzey Orta Eğitim (HAVO=Yüksek düzey ortaokul). D düzeyinden MAVO diplomasına sahip bir öğürenci HAVO’nun 4. Sınıfından başlayabilir.

MBO (Orta Meslek Okulu)

Uygulamalı Meslek Eğitimi

Çalışmak ve boş zamanlarında kura giderek bir meslek öğrenmek.

Yüksek Düzey Genel Orta Eğitim (HAVO- Yüksek düzey ortaokul): HAVO denilen yüksek düzey ortaokul 5 yıl sürer. Bu okul özellikle öğrencinin yüksek meslek eğitimine hazırlanmasını sağlar. Üçüncü sınıf sonunda öğrencilerin 6 sınav dersi seçmeleri gerekir. Buna sınav paketi denir. Bu dersler arasından Hollandaca ve bir yabancı dil seçmek mecburidir.

Öğrenci sınavı başardığı takdirde onun için aşağıdaki imkanlar vardır.

Yüksek Meslek Eğitimi okuluna giderek bir meslek öğrenebilir.

Üniversiteye Hazırlık Eğitimi (VWO-Lise) okulunun 5. Sınıfına geçebilir.

Çalışabilir ve boş zamanlarında kurslara gitmek suretiyle bir meslek öğrenebilir.

Üniversiteye Hazırlık Eğitimi (VWO=Lise)

VWO adı verilen lise altı yıl sürer ve öğrencileri üniversiteye hazırlar. Üniversiteye hazırlık eğitiminde iki okul tipi vardır. Modern Lise (Atheneum) ve Klasik Lise (Gymnasium). Klasik lisede bütün derslerin yanı sıra birde Yunanca ve Latince dersleri verilir. Çoğu zaman modern ve klasik lise bir okulda birleştirilmiştir. Bu okula lise denir. Lisenin 4. Sınıfında öğrenciler sınava girmek istedikleri yedi ders seçerler. Yine Hollandaca ve bir yabancı dil zorunludur.

VWO diploması alınca şu imkanlar vardır;

Bir yüksek meslek okulunda veya üniversitede okumaya devam edilir

Çalışılır ve bir kursa gitmek suretiyle bir meslek öğrenilir.

Meslek Hazırlık Eğitimi (VBO)

Bu okul 4 yıl sürer. Öğrencilere genel bir gelişim verir ve ilerde okunacak meslek eğitimine hazırlar. Öğrenci bu okulu bitirince henüz araba ustası veya boyacı olmuş sayılmaz. Ancak uygulamalı meslek eğitimi gördüğü veya orta meslek okulunu bitirdiği zaman meslek sahibi olabilir. Meslek hazırlık okullarının çeşitli bölümleri vardır:

 • Yapı teknik
 • Mekanik teknik
 • Elektroteknik
 • Motor teknik
 • Tüketim teknik
 • Grafik teknik
 • Bakım
 • Güzellik bakımı
 • Moda ve Giysi
 • Satış
 • İdare
 • Ticaret
 • Ziraat ve Çevre
 • Gıda Teknolojisi

 

 1. ve 4. sınıfta öğrenciler daha çok mesleğe yönelik dersler görürler ve 4. sınıfın sonunda altı dersten sınava girmeleri gerekir. Bu sınav çeşitli düzeylerde yapılabilir. A en düşük; B orta ve C en yüksek düzeydir. Hatta matematik için dördüncü bir düzey olan D düzeyi de vardır. Meslek hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler aşağıdaki imkanlara sahiptirler:
 • MBO’da (Orta meslek okulu) okumaya devam edebilirler ve orada bir meslek öğrenirler
 • Uygulamalı meslek eğitimine geçerler. Bir meslek öğrenmek için haftada 3-4 gün bir şirkete ve 2-3 günde okula giderler.
 • Çalışabilirler ve kısa süreli kursları takip etmek suretiyle bir meslek öğrenebilirler.

Yabancı Öğrenciler:

Başka ülkelerden gelen öğrenciler için ekstra dersler verilir. Hollanda’ya yeni gelmiş öğrenciler genellikle ilk zamanlarda hazırlık sınıflarına alınırlar. Bundaki amaç onların mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Hollanda eğitim sistemine katılmalarını sağlamaktır.

Öğrenci Kartı:

31 Temmuz tarihinde 16 veya daha yukarı yaşta olan her öğrenciye Mayıs ayında bir öğrenci kartı gönderilir. Derslere katılma yalnızca bu kartın okula teslim edilmesiyle mümkündür. Bu işlem öğrencinin yaz tatilinden sonra gideceği 10 Eylülden önce yapılmalıdır. Mayıs ayında öğrenci kartı almayan bir öğrenci, okul idaresinden boş bir öğrenci kartı alabilir.

 

 

YÜKSEK EĞİTİM

Araştırma Üniversiteleri’nde lisans programları 3 yılda tamamlanırken, Bachelor of Science (BSc) ve Bachelor Of Arts (BA) olarak iki programdan oluşur. Master programları ise Master of Science (MSc) ve Master of Arts (MA) olarak ikiye ayrılır ve eğitim alacağınız bölüme göre bir ya da iki yıl sürer. Doktora programlarının süresi ise 4 yıldır. Sosyal bilimler, doğa bilimleri, hukuk, mühendislik ve tıp alanlarında lisans eğitimi alırken, akademik ve bilimsel becerileriniz artırır, bir yandan da mezun olduktan sonra kariyer becerilerinizi geliştirmeye yönelik eğitimler alırsınız.

Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri’nde ise ön lisans programları 2 yıl, lisans programları 4 yıl ve master programları ise bir ya da iki yıl sürerken, Uygulamalı Bilimler’de doktora derecesi verilmez. Uluslararası ticaret, güzel sanatlar, finans, bankacılık, işletme gibi alanlarda yeterlilik kazanılır.

Ön Eğitim Olmaksızın Meslek Öğrenmek:

Hollanda’da birçok meslek eğitimi vardır ancak okula alınmanız için bir diplomanız olması gerekir. Şart koşulan diplomanız olmasa bile çeşitli imkanlar vardır. İşsizseniz veya bir eğitim yapmamışsanız, o zaman Mesleki Yönlendirme ve Uygulama Merkezi (CBB)’ne veya Yetişkinler Meslek Eğitimi Merkezi’ne (CVV) müracaat edebilirsiniz. Böyle bir kuruluşta eğitim aşağı yukarı bir yıl sürer ve özellikle pratiğe yöneliktir. Eğitim sırasında tecrübe kazanmak için bir şirkette staj yaparsınız. Bu eğitim kurumlarına katılmak için 18 veya daha yukarı yaşlarda olmak gerekir.

Hollanda’da 50’den fazla yerde Mesleğe Yönelik Yetişkinler Temel Eğitim Merkezi (PBVE) vardır. Bu merkez elemanları ilk önce bölgedeki şirket hayatında hangi tür mesleklere ihtiyaç olduğunu incelerler. Ondan sonra kursları organize ederler. Teknik, bakıcılık ve idari mesleklerde kurslar vardır. Eğitimler 1 yada 2 yıl kadar sürer.

Günlük pratikte bir meslek öğrenmek çoğu kişi için ideal bir çözümüdür. Kitaplardan öğrenmek herkes için cazip olmayabilir. Çıraklık eğitimi yoluyla bir meslek öğrenen kişi haftada 4 gün bir şirkette çalışır. Gerekli teorik bilgileri öğrenmek içinde haftada bir gün okula gider. Eğitim 2-3 yıl sürer. Bu süre içerisinde işverenden genellikle asgari ücret alınır. Sınav başarıldığı takdirde değerli bir diploma cebe konulmuş olur. Çıraklık eğitimleri şirket hayatıyla sıkı bir işbirliği içinde hazırlanır.

Bundan başka ders kitapları, bazen de özel iş elbisesi ve âletlerin alınması gerekebilir. Akşamları orta meslek okuluna gidebilirsiniz. Bu okula gidebilmek için VBO (Meslek Hazırlık Okulu) yada MAVO (Ortaokul) diplomasına sahip olmanız gerekir. Orta meslek okulunda 7 yön vardır. Aşağıda sıralanan 3 yön özellikle yetişkinler için enteresandır;

 • Teknik meslekler (MTO=Orta teknik eğitim)
 • Bakıcılık meslekleri (MDGO=Genel hizmetler ve sağlık bakımı eğitimi)
 • İdari meslekler (MEAO=Ekonomi ve idari eğitimi)

MAVO (ortaokul), HAVO (yüksek düzey ortaokul) yada VWO (lise) diploması almak için kısmi olarak akşam saatlerinde veya kısmen gündüzleri okula gidebilirsiniz. Bütün dersleri aynı anda almanız gerekmez; öğrenim temponuzu kendiniz belirleyebilirsiniz.

Şayet en az bir HAVO yada MBO’yu (orta meslek okulu) bitirmişseniz veya başka bir ülkede benzeri bir diploma almışsanız yüksek meslek eğitimi okulunda okuyabilirsiniz. Bu eğitimi, akşam saatleri veya kısmen gündüzleri yapabilirsiniz.

Bir VWO (lise) diploması veya başka bir ülkede benzer bir diploma alırsanız, bir üniversitede okuyabilirsiniz. Üniversite öğrenimi akşam saatlerinde veya kısmen gündüz yapabilirsiniz ancak imkanlar her üniversite ve her öğrenim dalına göre değişir.

Başka bir imkan da açık öğretimdir. Bu kuruluş uzaktan eğitimdir. Ne zaman ve hangi tempoyla öğrenim yapacağınızı kendiniz belirleyebilirsiniz.

Daha henüz iyi Hollandaca bilmeyip de öğrenmek isteyen yetişkinler, bu dili çeşitli yöntemlerle öğrenebilirler. Bunun en yaygın yöntemi bir temel eğitim kuruluşuna ya da bir genel ortaöğretim kurumuna (kısmi olarak) gitmektir.

 

EĞİTİM ALANINDAKİ KURULUŞLAR

Bu kuruluşların bilinmesi şayet Hollanda’da eğitime devam etmeyi planlıyorsanız önemlidir. Destek bulmak için muhtemel kaynaklar veya mahalli girişimler olup olmadığına dair yerel belediyenizi bu konuda bilgilendirin. Bazen sizin durumunuza uyan ve sizi kazançlı çıkarabilecek yerel bazı ayarlamalar olabilmektedir.

DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO) Eğitim Uygulamaları Hizmetleri – Eğitim Kültür ve Bilim Bakanlığı

DUO, 30 yaş altı kişilerin eğitimlerini finanse eder, katılımcıları eğitim ve eğitim kuruluşlarına ilişkin olarak bilgilendirir ve sınavlar organize eder. DUO sizi tercih ettiğiniz bir bir eğitime kaydeder ve eğitim ücretinizin karşılanması için size borç temin eder. (veta sizin intibak kurslarınızı gerçekleştirir). Geçici oturumunuzu aldıktan sonra, DUO’dan intibak kursları, dil kursları ve kredi imkanlarına ilişkin bilgi içeren bir mektup alırsınız. Hollanda oturumu aldıktan sonraki üç yıl içerisinde bu gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir. Entegrasyona ilişkin gerekleri belirli bir sürede yerine getirirseniz, aldığınız krediyi geri ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Şayet 30 yaş üzerindeyseniz Hollandaca öğrenme ve eğitim konusunda yolunuzu bulabilmeniz için UAF size yardımcı olmaktadır.

Entegrasyon ve Dil Kurslarına İlişkin DUO web sayfası

Yabancı öğrenciler için DUO web Sayfası

MÜLTECİ ÖĞRENCİLER VAKFI – UAF

UAF, iyi derecede eğitim görmüş mültecilerin toplumda kendilerine uygun bir iş ve çalışma pozisyonu bulabilmeleri noktasında yardımcı olur. UAF mültecilerin kendi kapasitelerine uygun bir iş bulmaları esnasında ve eğitimleri sürecinde onlara danışmanlık yapar ve destek verir. Şayet gerekliyse, bu eğitimler için mali destek sağlar. Aynı zamanda UAF, iyi eğitimli mültecilerin toplumda, medyada, siyasette ve eğitim alanındaki hakları için mücadele eder. UAF’ın yerel girişimleri, bulunduğunuz bölgede size yardım temin edebilir. Eğer UAF yerel olarak bu alanda destek veriyorsa, bu konuda belediyenizi bilgilendirin.

UAF Genel Bilgi web sayfası

Internationale Diplomawaardering –IDW Uluslararası Diploma Denkliği

Yabancı bir diplomanız var mı veya daha önce bir eğitim aldınız mı? Bu diplomanın Hollanda’da değerini bilmek istermisiniz? Bu durumda IDW ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Bu kuruluş:

-Diplomanızı değerlendirir

– Eğitim seviyenizi değerlendirir (Fiilen bir diploma mevcut olmasa da)

SBB ve EP- Nuffic beraberce sizin yabancı diplomanızı Hollanda eğitim sistemi ile mukayese ederler. Hollanda’ya 2016 yılında girdiyseniz ve oturumunuz varsa, diploma değerlemesi bir defalığına entegrasyon kursları tarafından karşılanmaktadır. (DUO- İşgücü piyasası kursu)

Diploma değerlemesine ilişkin daha fazla bilgi

Doğrudan IDW diploma değerlemesi sayfasına git

Hollanda’da eğitimle ilgili daha fazla bilgi  

 

SANA UYGUN EĞİTİMİ BUL

İngilizce Eğitim veren Programlar

Hollanda’da eğitim dili İngilizce olan 2100’den fazla program ve eğitim bulunmaktadır. “Studyfinder” İngilizce ve diğer dillerdeki eğitimler hakkında tam, bağımsız ve güncel bilgiler veren tek veritabandır. Eğitimlere göz gezdirerek, senin için en uygun olanı bulabilirsiniz.

İlgini test et (İngilizce, Arapça ve diğer dillerde)

ICARES” ile lisans ve yüksek lisans eğitimlerini bulabilirsiniz (Hollandaca).

Hollanda’daki eğitim ve meslek testleri ve bunlarla ilgili genel bilgiler (Hollandaca)

-Studiekeuze123

-TKMST

-Kies je studie

-123test

-Intermediar

-Beroepskeuzeonline

-Beroepskeuze