.İLTİCA HAKKINDA

 

1.Sayfa BAŞVURU

– Başvuru merkezine (Ter Apel’e) gidilerek, iltica başvurusunda bulunacağınız beyan edilerek kayıt olunur. Burada kalınacak kısa süreli barınmaya COL adı verilir. Birkaç kısa kayıt işleminin ardından iltica sürecimiz başlar.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEÇİCİ KAMPA(COL) GEÇİŞ

– Normal yollardan gelerek Ter Apel’de başvuru yapanlar ve burada 1 gece kaldıktan sonra detaylı kayıt işlemlerinin yapılması için genelde Ter Apel’den farklı bir kampa gönderilir burada 3-4 gün kalınır ve detaylı kayıt işlemleri tamamlanır.

– Bu merkezde üzerinizde size ait tüm kimlik ve pasaportlar alınır, bilgisayar, telefon, tablet gibi elektronik aletler incelenir.

-Kayıt işlemleriniz için parmak izi, fotoğraf ve bilgileriniz alınır.

-Kısa bir mülakat yapılır ve Hollanda’ya nasıl ve ne amaçla geldiğiniz, kimlerle birlikte olduğunuz sorulur.

– 3-4 gün kalacağınız bu kampta ilgililer sizi odalara yerleştirir.

-Aileler genellikle kendi aile bireyleri ile yalnız kalacakları odalara yerleştirilir.

-Kampta çarşaf, battaniye, temizlik malzemesi (diş fırçası, sabun, deterjan, sünger v.b.), kişi sayısı kadar porselen tabak, bardak, çatal, kaşık verilir.

-Her akşam belirli saatlerde bir gün boyunca tüketeceğiniz yemekleri yemekhaneden almanız gereklidir. Kişi başı bir paket yemek, kahvaltılık, sandviç için ekmek, peynir, çay, kahve, meyve suyu, süt v.b. veriliyor. Bir günlük yemeği alıp odanıza götürüyor, istediğiniz zaman ortak mikro dalga fırınlarda ısıtarak yiyebiliyorsunuz. Lezzetler kötü ancak vejetaryen ve ihtiyaç duyanlar için helal sertifikalı yemekler mevcut.

– Mülakat şeklinde sağlık muayenesi yapılıyor. Bir hemşire size form dağıtıyor ve bir hastalığınız var mı, ilaç kullanıyor musunuz gibi sorular soruluyor. Kritik bir rahatsızlık veya ilaç ihtiyacı varsa yardımcı oluyorlar. Bu aşamada ayrıca verem için göğüs filmi çekiyorlar ancak Türkiye’den başvuranlar için böyle bir zorunluluk yok.

 

YOL MÜLAKATI

-Geçici kampın son günü bir IND görevlisi sizinle mülakat yapıyor. Bu mülakat, Hollanda kanunları gereği tercümanla olmak zorunda. Dolayısıyla size istediğiniz bir dilde tercüman ayarlıyorlar. İngilizceniz iyi ise, İngilizce kullanabiliyorsunuz. Aksi

halde Türkçe bir tercüman temin ediliyor.

Bu mülakatın amacı iltica başvurunuzdan Hollanda’nın sorumlu olduğundan emin olmak.

AB üyesi ülkeler arasında yapılan Dublin anlaşmasına göre, Avrupa Birliğinin içerisinde, sığınma başvurusu incelemesinden sadece bir AB ülkesi sorumludur.

Eğer Hollanda’ya gelişinizde başka bir Avrupa Birliği ülkesinde parmak izi ve kişisel verilerinizi vermiş iseniz veya sığınma başvurusunda bulunmuşsanız, o zaman bu veriler ortak Avrupa Birliğinin veri tabanına kayıt ediliyor.

Hollanda’da iltica etmek istiyorsanız diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere parmak izi vermemeniz gerekli. Hollanda’ya gelişinizde başka Avrupa ülkelerine ayak bastıysanız veya parmak izi, kişisel bilgi verdiyseniz (buna vizede dahil) iltica başvurunuz ilk ayak bastığınız veya parmak izinizin olduğu Avrupa ülkesinde

incelenmek zorundadır.

Yani örnekle Almanya’dan vize alıp Hollanda’ya gelip iltica talebinde bulunursanız

Hollanda sizi tekrar Almanya’ya gönderecektir. Eğer herhangi bir kayıt yok ise veya Hollanda vizesi ile geldi iseniz, o zaman sığınma müracaatınız Hollanda tarafında işlenecek. Ancak, ortak Avrupa veri tabanında başka bir ülkede kaydınız

bulunmaktaysa, o zaman Hollanda sizin kaydınız olduğu ülkeye geri göndermeye çalışacak.

Dolayısıyla, bu mülakatta neden geldiğinizden çok nasıl geldiğinizi anlatmanız önemli. İlticanızın Hollanda’da mı yoksa başka bir ülke de mi değerlendirileceğini belirleyen kısa bir görüşme şeklinde gerçekleşiyor.

-Yukarıdaki adımlar tamamlandıktan sonra bu kamptan POL kamplarına transferiniz gerçekleşiyor. Akşam saat 22.00 gibi ilan tahtasına isminiz ve gideceğiniz kamp yazılıyor. Bir sonraki sabah saat 09.00’da odanızı temizliyor ve çıkıyorsunuz. Bir taksi veya otobüs ile saat 11.00’da yeni kalma yerinize hareket ediyorsunuz.

2.Sayfa DUBLIN ANLAŞMASI

Dublin anlaşması 28 AB ülkesi (Şengen Ülkeleri) arasında iltica süreci başvuru şartları mülteci, sığınmacı ve göçmen hakları ve bunların geri iadeleri ile ilgili bir anlaşma olup, iltica edenler bu anlaşmanın kurallarına uymak mecburiyetinde dir. 2017 yılı itibari ile Dublin 3 yürürlükte olup ve halen iltica işlemleri Dublin 3’e göre yapılmaktadır.

Herhangi bir Avrupa ülkesine iltica eden mülteci-sığınmacı Şengen vizesi ile geldi ise Dublin 3’e göre Şengen vizesini veren ülke iltica edenden sorumludur.

Örneğin: Almanya’ya iltica etmiş bir mültecinin şayet Fransa Şengen vizesi varsa Almanya kendisine iltica eden mülteciyi – sığınmacıyı Fransa’ya iade edebilir. İltica süreci Fransa’da devam eder. Yani iade işlemi sığınmacının kendi ülkesine değil vize aldığı ülkeye oluyor.

Uluslararası insan hakları hukuku kapsamında, geri göndermeme ilkesinin anlamı 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 33 (1). maddesini aşmaktadır. Geri göndermemeye ilişkin görevler ayrıca İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşme’nin 3. maddesi’ne dayanmaktadır

1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 33 (1). maddesinde şu ifade yer almaktadır: “Hiçbir taraf devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade (“refouler”) etmeyecektir.” Geri göndermeme ilkesi, mültecinin zulüm göreceği menşe ülkeye ya da herhangi başka bir ülkeye iadesi durumunda geçerlidir.

 

AİHS kapsamında, ihraca karşı mutlak engeller en azından, sınır dışı edilmenin yaşama hakkı ile ilgili Sözleşme’nin 2. maddesi ve işkence,
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın yasaklanması ile ilgili 3. maddesi tarafından garanti altına alınmış mutlak hakları ihlal etmesi durumunda söz konusu olurlar. AİHS’nin 15. maddesi, mutlak olan hakları ve ihlal edilemeyecek olanları belirlemektedir.

Bununla birlikte, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 33. maddesi ne de Vasıflandırma Yönetmeliği’nin 17. ve 21. maddeleri, geri gönderilmeyi mutlak şekilde yasaklamamaktadır.

Bu maddeler oldukça istisnai koşullarda, örneğin bir mültecinin ev sahibi ülkenin
güvenliği için tehdit oluşturduğu ya da ciddi bir suç işledikten sonra toplum için tehlike arz ettiği durumda ihraç edilmesine olanak tanımaktadır.

AB Temel Haklar Şartı’nın 18. maddesi, geri göndermeme ilkesi ile uyumlu olan sığınma hakkını garanti altına almaktadır. Şart’ın 19. maddesi hiç kimsenin ölüm cezası, işkence veya diğer insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz kalacağı bir ülkeye gönderilmek üzere ihraç edilemeyeceğini, sınır dışı edilemeyeceğini veya iade edilemeyeceğini öngörmektedir.

Örnek: Saadi / İtalya davasında,98 başvuru sahibi, Tunus’ta bulunmadığı sırada, bu
ülkede terörist örgüt üyesi olmak suçuyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan bir Tunus
vatandaşıdır. Başvuru sahibi İtalya’da da komplo sebebiyle hüküm giymiştir. Mahkeme, başvuru sahibinin toplum için muhtemelen ciddi bir tehdit oluşturmasının, hiçbir şekilde, sınır dışı edilmesi halinde yaşayabileceği kötü muamele riskini azaltmadığını dikkate almıştır. Ayrıca, güvenilir insan hakları raporları, özellikle terör suçlarından hüküm giymiş olanlar olmak üzere, Tunus’ta mahkumlara kötü muamele edildiğini rapor etmişlerdir. Bu davada sunulan diplomatik güvenceler de bu riski ortadan kaldırmamaktadır. Mahkeme bu nedenle, başvuru sahibinin Tunus’a gönderilmek üzere sınır dışı edilmesi durumunda 3. maddeye aykırı muameleye maruz kalacağına dair gerçek bir riskin olduğuna inanmak için ciddi sebeplerin bulunduğuna karar vermiştir.

Vasıflandırma Yönetmeliği’nin 9. maddesi ayrıca zulmün; fiziksel veya ruhsal şiddet, idari veya yasal tedbirler (bu örneğin homoseksüelliği veya dini özgürlüğü yasaklayan kanunlar olabilir) ve “cinsiyet veya çocuk merkezli eylemler” gibi farklı şekillerde meydana gelebileceğini belirtmektedir. Örneğin, insan ticareti mağdurlarının zulme maruz kaldığı kabul edilebilir. Zulmün farklı şekilleri ve yukarıda listelenen eylemler, 1951 Cenevre Sözleşmesi’nden doğan beş zulüm sebebinden birine atfedilebilmelidir: ırk, tabiiyet, din, belirli bir sosyal gruba ve politik görüşe mensup olma. Bu beş zulüm sebebi, değiştirilmiş versiyonunda açık şekilde belirli bir sosyal gruba mensupluğun tespit edilmesi için cinsiyet kimliğinin açıkça dikkate alınması gerektiğini belirten Vasıflandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesi kapsamında yer almaktadır.

Ayrıca, geri döndükten sonra, ciddi bir zarar görmemek için kişinin kendi politik görüşlerini,
cinsel tercihini veya dinî inançlarını ve ibadetlerini saklamaya zorlaması da zulüm
sayılmaktadır.

ABAD ayrıca, mülteci statüsü elde etmek için yapılan bireysel bir başvuruyu
değerlendirirken yerel makamların, makul bir şekilde, sığınmacının menşe ülkedeki
yaşamını tehlikeye atabilecek dini faaliyetlerden vazgeçmesini bekleyemeyeceklerine
karar vermiştir.

 

 

 1. sayfa POL KAMPLARINA GEÇİŞ

-Basvuru yapildiktan sonra sizleri pre-POL adi verilen Hollanda nin farkli kamplarinda bekleme sureleri verirler. Burada gecici beklemedir ve genelde Dublin kararlari icin bekletilir.

-Ardindan POL adı verilen Hollanda’nın çok farklı bölgelerinde de olabilecek kamplarda mülakat tarihlerimiz beklemeye başlıyoruz. Bu kamplarda kalma zorunluluğu yok, ama

POL adı verilen Hollanda’nın çok farklı bölgelerinde olabilecek bu kamplarda mülakat tarihlerimiz beklemeye başlıyoruz. Bu kamplarda kalma zorunluluğu yok, ama verilen randevu, haftalık imza ve postaları takip etmemiz gerekiyor.

– POL kamplarında kaldığınız süre zarfında sığınmacıların barınmasından sorumlu (COA) kurumunun temin ettiği para kartlarına günlük bir öğün masrafınızı karşılaması için haftalık kişi başı 29 euro veriliyor.

-Bu kamplarda genelde ortak banyo, WC ve mutfak, kısıtlı da olsa spor ve dil kursu imkanları bulunuyor.

-Çocuklar için dil öğrenebilecekleri kampınıza yakın dil okulu ayarlanıyor. Fakat randevu alınıp belirli kayıt tarihlerini takip etmeniz gerekiyor.

-Kampa yerleştiğinizde size kısa bir bilgilendirme yapılacak ve kurallar ile ilgili bilgi dökümanı verilecek. Kampa yerleşmenizden birkaç gün içinde katılmanız gereken birkaç randevunuz olacak.

-Bunlardan biri sığınma başvurusu yapanlara gönüllü destek sağlayan sivil toplum örgütü olan VWN (VluchtelingenWerk Nederland) kurumu yetkilileriyle olan görüşme. Size iltica sürecini ayrıntılı anlatan bir döküman veriyorlar. Sizin hikayenizi ve belgelerinizi dinliyor, gönüllü destek veriyorlar. Sorularınızı yanıtlıyor, tavsiyelerde bulunuyorlar.

-Diğer bir randevu ise iltica mülakatlarınıza girmeniz için sağlıklı durumunuzu belirleyecek sağlık görüşmesi. Burada var ise hastalıklarınızı soruyor, ruhsal ve mental olarak IND mülakatlarına hazır olup olmadığınıza karar veriliyor. Gayet basit ve kısa süreden bir görüşmeden ibaret.

-POL kamplarına geçtikten bir süre sonra devlet size bir avukat tahsis ediyor. Fakat eğer sizin çalışmak istediğiniz, tavsiye edilen bir avukat var ise kendisi ile iletişime geçip vekalet vererek sizin avukatınız olması için başvuru yapmasını sağlayabiliyorsunuz.

-Avukatınız size randevu veriyor ve bundan sonraki adımları anlatıp dosyanızı inceliyor. İlticanızın sonucuna karar verecek sürecin en önemli kısmı olan mülakatlara hazırlanmaya başlanıyor.

-Genellikle 6-8 hafta süren bekleme süresinin ardından mülakatlara başlanır. Bekleme süreci bazı durumlarda uzayabilir.

-Mülakatlar için belirlenen birkaç merkezden birinde 8 güne kadar sürebilecek mülakatlar yapılır.Mulakatin bitmedigi durumlarda yakin bir tarihe tekrar

randevu verilir ve gelmeniz istenir.

 

 

 1. sayfa IND MÜLAKAT SÜRECİ

1.gün: IND Mülâkat (yol mülakatı):

Hollanda’ya nasıl geldiğiniz bu görüşmede size anlattırılır. İfadelerin net ve doğru olması çok önemlidir. Görüşme için size yine Türkçe bilen bir tercüman ayarlanıyor. Eğer bir nedenden dolayı tercüman ile anlaşamaz veya memnun kalmaz iseniz değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. İlk günkü bu görüşmede iltica sebebinize çok girmeden Türkiye’yi veya tehdit altında olduğunuz son ülkeyi nasıl terk ettiğiniz ayrıntılarıyla anlatılıyor. Kiminle, nasıl, nereden, hangi yollarla, havayolu şirketinin adına varıncaya kadar ayrıntılı bilgi isteniyor. Sizin ve ailenizin kimlik bilgileri ayrıntılı bir şekilde sorgulanıp doğrulanıyor, daha önceki ikametleriniz, mezun olduğunuz okullar, diplomalarınız, çalıştığınız kurumlar gibi bilgiler eğer elinizde belgeleri mevcut ise onlarla birlikte alınıyor.

2.gün: Avukat görüşmesi

İkinci gün avukat ile görüşme yapılarak ilk gün yapılan yol mülakatının değerlendirilmesi yapılıyor, gerekli yerlerde değişiklikler yapılabiliyor. Ertesi gün gerçekleşecek iltica mülakatlarının en önemlisi ve aslını oluşturan ikinci IND görüşmesi için hazırlık yapılıyor.

3.Gün: II. IND Mülâkatı (İlticanın sebepleri mülâkatı):

İlticanızın sebepleri bu görüşmede belge destekli olacak şekilde ifade edilmelidir. Ayrıntılı olarak Türkiye’de karşılaşılan sıkıntılar, tehditler, can ve mal güvenliği tehlikesi, oldu ise çalışılan kurumun kapatılması, görevden alınma ve ihraç edilme, var ise yakalama kararı ve isnat edilen suçlar ayrıntılı anlatılmalıdır.Iltica sebepleri anlatildiktan sonra size soru-cevap seklinde mulakata devam edilecek. Zaman zaman asil anlatilanlar bu IND mulakat gununde bitirilemez ise bu takdirde size soru cevap icin tekrar yakin bir tarihe randevu verilebilir.Bu soru-cevap görüşmesinde size daha önceki mulakatlarda verdiğiniz bilgiler, görüşme esnasında anlattıklarınız ve harekete mensubiyetinizi anlamak için sorular yönetilecek ve bunlarla ilgili elinizde ki dökümanlar istenecektir.

 

4.gün: II. Avukat görüşmesi

 1. gün avukat ile görüşme yapılarak 3. gün yapılan IND Iltica sebepleri mülakatının değerlendirilmesi yapılıyor, gerekli yerlerde değişiklikler yapılabiliyor. Varsa itirazlar degerlendirilerek bir iki gun icerisinde IND nin ilk karari vermesi beklenecektir. Bu kararlar; kabul olabilir, kisa sureli uzatma tarihi verilebilir (genelde 6. Ayin son gunu verilir.), red verilebilir, ya da uzun sureli uzatma verilebilir (9 aya kadar).

İLTICA BAŞVURUSUNUN KARARI

BAŞVURUSUNUN KARAR

Temayül Hollanda’ya gelip iltica başvurunuzdan 15 aya kadar başvurunuzun sonuçlanması yönünde olsa da bu süreyi doldurmadan da iltica başvurunuzun kararı gelebilir. Hollanda şimdiye kadar ilticasını kabul ettiği hareket mensuplarına 5 yıllık oturum verdi. Oturum aldığınızı avukatınız telefon ve mail yoluyla ulaşarak bildiriyor. Kampınıza ise IND’den mektup geliyor. Kampınızda ki case manager ve COA irtibat görevlisi size randevu veriyor ve bundan sonra atmanız gereken adımları anlatıyor.

Yaklaşık bir hafta içinde kampa bir mektup geliyor ve daha önce teslim ettiğiniz TC kimliği, pasaport ve diğer belgeleri teslim almanız isteniyor. Yine birkaç hafta içinde bir davetiye mektubu gönderilip IND merkezinden oturum kartınızın alınması isteniyor.

COA case manager size eve çıkma ile ilgili bilgiler veriyor ve bu konuda iki opsiyon olduğundan bahsediyor. Bunların birincisi kısa bir süre içinde Hollanda’da herhangi bir yerde ev bulup kontrat yaparak COA’ya bildirmek, diğeri ise COA’nın aracı olup sizi Hollanda’da herhangi bir belediye ile ilişkilendirerek ev bulmasını beklemek.

Ev bulunduktan en geç iki hafta sonra COA kampındaki odamızı boşaltıp kamptan çıkmamız isteniyor. Evimizin olduğu belediyeye oturum kartı ve kontrat ile birlikte giderek kayıt yapıyoruz ve onay mektubunu bekliyoruz.

Coa kampından çıktığımız gün sağlık sigortamız ve Coa’nın maddi desteği kesiliyor. Kayıtlı olduğumuz belediyeye sosyal destek için başvuru yapmamız gerekiyor. Başvuru yaptıktan kısa süre sonra belediyeye bağlı iş kurumu randevu veriyor ve iş koçunuzla bir görüşme yapılıyor. Burada sizin profiliniz ve CV’niz yapılandırılıyor. En kısa sürede iş bulmanızı

Istediklerini anlatıyorlar. Eğer 1 ay içinde iş bulunmazsa sosyal desteğin bağlanacağını belirtiyorlar. İş bulmaya ciddi şekilde yönlendirme olacağı ve kendileri de inisiyatif alarak sizi uygun işe yönlendireceklerini belirtiyorlar. 1 ay boyunca yönlendirdikleri işlere başvurmanız veya haftada 5 başvuru yapıp DigiD adlı sisteme bildirmeniz isteniyor.

Aynı ay içinde belediyenin dil koçu ile görüşme ayarlanıyor ve dil eğitimi konusunda yapılabilecekler konuşuluyor. Türkiye’den gelenler Ankara anlaşması gereğince entegrasyon sınavına girme zorunluluğumuz olmadığından DUO kurumuna bizzat başvurarak dil öğrenimi için kredi istememiz gerekiyor. Bu başvuru ile dil öğreniminde kullanabileceğimiz 10.000 Euro kredi sağlanıyor.

 

5.SayfaYARARLANILABİLECEK KURULUŞLAR

Hollanda’da mülteci olmanın ilk safhasındaki kuruluşlar.  Hangi kuruluşları bilmelisiniz?

Central Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) – Merkezi Mülteci Bakım Organı.

Bu kuruluş,  Hollanda’ya gelen mültecilere güvenli barınma araç ve programları sağlanması suretiyle bunların karşılanma, denetlenme ve ayrılmalarını sağlamadan sorumludur. Bu kuruluş doğrudan (Milli Adalet ve Güvenlk Bakanlığı) Diijkhoff Devlet Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu, uygulamada COA’nın kendi tesislerinde tek yetkili olduğu ve yerel belediye başkanlarının COA’nın yaptıklarına ilişkin olarak tasarruf yetkisi bulunmadığı  veya sınırlı yetkilere sahip oldukları anlamına gelmektedir.

COA’nın sorumlulukları

Karşılama süreci ile ilgili olarak COA Web sayfasına git (Barınma, Süreç)

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)- Hollanda Mülteci İşleri , Hollanda’daki mültecilerin haklarını korumaktadır. Bunu, mültecilerin ülkeye ilk ayak basmalarından, Hollanda toplumuna entegre olmalarına kadarki bütün aşamalarda yaparlar. Nasıl yaparlar? İltica sürecini açıklamaktan başlayarak onları destekleyerek yaparlar. Örneğin iltica başvurusunda bulunanların Göçmenlik ve Vatandaşlığa Alma Hizmetleri (IND) ile yaptıkları görüşmelerde hazır bulunarak , veya iltica talebinin mesnedini (ilticanın sebeplerini açıklayarak) oluşturmaya yardımcı olarak yaparlar.  Dolaylı olarak da avukatları destekleyerek, pratik konularda yardımcı olarak, aile fertlerine ulaşarak yardım sağlarlar. Çalışanları genellikle profesyonel gönüllülerden oluşur. Bazı belediyelerde VWN yerleşme sürecinde ilk safhada yardımcı olur (Buna maatschappelijke begeleiding- toplumsal eşleştirme denmektedir.).

 

Göçmenlik ve Vatandaşlığa Alma Hizmetleri (IND) – Adalet ve Güvenlik Bakanlığı

Hollanda’da yabancı ülke uyruğu taşıyanlara yönelik politikayı IND uygular. Bu  Hollanda’da yaşamayı amaçlayanların bütün oturum alma başvurularını veya Hollanda vatandaşlığı almak isteyenlerin müracaatlarını IND’nin değerlendirdiği anlamına gelmektedir. Bu kararlar ilgili kişilerin hayatları üzerinde ciddi tesir icra ederler. Bu sebeple  kararlar büyük bir dikkatle verilir.

 

IND Genel Web sayfası (İngilizce)

 

Regeling Zorg Asielzoekers – (RZA) Mülteci Sağlık Hizmetleri Düzenlemeleri Menzis COA idaresi –MCA tarafından sigortalanmıştır.

RZA Mülteci Web sayfası – Hollandaca

Sağlık Sigortası – (COA’da yaşarken yapılan sigortanın kapsamı)

Yeni bir Bakım Kartı İstemek (Hollandaca)

RZA ile sözleşmesi olan sağlık kuruluşları (Gidebilecekleriniz)

 

Sağlık yardımına mı ihtiyacınız var? GCA Çağrı hattını arayın 0881122112

NIDOS

Reşid değilsiniz ve Anne babanız veya vasiniz yanınızda değil mi? Bu durumda NIDOS ile irtibata geçin. NIDOS bağımsız bir aile vesayet kuruluşu olup, kanunlara uygun olarak, refakatsiz sübyan mültecilerin vesayet görevini deruhte eder. Bu görev, küçüğün kendi kültürel geçmişi de göz önünde bulundurularak, belli bir uzmanlık ve özveri temelinde işinin ehli profesyoneller tarafından yerine getirilir. Bu amaçla öncelikle küçüğün bireysel menfaatleri gözetilir, kendi bağımsızlığını elde edeceği zamana kadarki gelişimi yönetilir, bu gelişim herhangi bir şekilde durakladığında veya riske girdiğinde devreye girilir.

6.Sayfa OTURUM KARARI SONRASI

/ OTURUM KARARI VE BELGELER

 • Bekleme süresini tamamlayıp sonucunuz belli olduğunda avukatınız telefon ve mail yoluyla ulaşarak size kararı bildiriyor. Eğer olumsuz yönde bir karar olur ise avukat yoluyla gerekli itirazlar yapılabiliyor. Eğer karar olumlu ise 5 yıllık oturum verildiği bildiriliyor.
 • Bir hafta içinde kampınıza IND’den oturum aldığınızı belirten bir mektup geliyor.
 • Kampınızda ki Case manager ve COA irtibat görevlisi size randevu veriyor ve bundan sonra atmanız gereken adımları anlatıyor.
 • Yaklaşık bir hafta içinde kampa bir mektup geliyor ve daha önce teslim ettiğiniz TC kimliği, pasaport ve diğer belgeleri teslim almanız isteniyor.
 • Yine birkaç hafta içinde bir davetiye mektubu gönderilip IND merkezinden oturum kartınızın alınması isteniyor.
 • Bu noktadan sonra birçok işlem için BSN nummer isteneceği için COA’dan BSN nummer’ı olmayanların talepte bulunulması gerekiyor. Oturum alınmadan önce de 6 ay doldurulduğunda kampın bulunduğu belediyeden BSN başvurusu yapılabilir.

 

EVE YERLEŞME VE BELEDİYE KAYIT

 

 • İltica başvurunun olumlu sonuçlanmasını müteakip, Hollanda’da bir belediyeyle ilişkilendirileceksiniz. Tüm belediyeler büyüklüğüyle orantılı bir şekilde mültecilere ev sağlamak zorundadır.
 • Belediye ile bağlantı kurmak ne anlama geliyor?
 • -Belediye sınırları içerisinde bütçene uygun ve para yardımı alabileceğin (sosyal) bir ev veya odaya sahip olursun.
 • -Ev bekleyenlerin yer aldığı listelerde ilk sıraya yerleştirileceksiniz (çoğu belediye için geçerli)
 • -Eğer sana önerilen evi reddedersen bu listeden çıkarılacaksın. 2 hafta içerisinde COA tarafından sağlanan kampı da terketmek zorundasınız. Listeye tekrar kayıt yapabilirsiniz, ancak en alt sıradan başlayacağın için bu durum tehlike oluşturuyor ve ortada kalman (sokaklarda) sözkonusu olabilir.
 • Sosyal Ev nedir?
 • -Para yardımı alabileceğin ev yani “sosyal ev”in kirası aylık 710 Avro’dan az olmalıdır. Gelir durumuna göre ödediğin kiranın bir kısmını geri alacaksın (kira yardımı).
 • -Eğer serbest piyasadan daha pahalı bir ev kiralarsan, yeteri kadar gelirin olmasa dahi kira yardımı alamazsın.
 • -Sosyal evler az sayıda olduğu için birçok Hollandalı da böyle bir ev için sıra bekliyor. Bazen 20 yıldan uzun süre listede bekleyen oluyor(??)
 • Belediyemi seçebilir miyim?
 • – Prensipte hayır. İlticaya kabul almış kişiler ülke geneline bölüştürülür, COA ve belediyeler size AZC kampınızın civarında bir ev önermeye çalışır.
 • Bu her zaman bu şekilde mümkün olmayabilir. Bazen önerilen ev daha uzak bölgelerde de olabilir. Özellikle bir belediye seçmeniz için bazı özel durumlar vardır:
 • -Birinci derece akrabaların (ebeveyn, çocuk) başka bir belediyede ikamet etmesi
 • -Eğitimin ya da işin başka bir belediye sınırları içerisinde olması
 • -Eğitim entegrasyon kurslarını kapsamamaktadır. Çalışma için gerekli koşul 6 aylık kontrat ve haftalık en az 20 saat çalışma saatidir. İş kontratının COA izni ile imzalanması gerekmektedir. İşin para karşılığı yapılması zorunlu değildir.
 • İş kontratı (gönüllü işler) bir şehirle bağlı olmanızı garanti etmez, ancak istediğiniz şehirde konaklama şansınızı arttırır. Paralı iş kontratının olma zorunluluğu hakkında henüz bir kanıt bulamadık. Hukuki bir kanıt varsa, bize göndermenizden memnuniyet duyacağız. Gönüllü işlerin belediye seçimi konusunda geçerli bir sebep olduğuna ilişkin birçok örnek duyduk.

 

 • -Başka bir belediyeye bağlı bir hastanede önemli bir tıbbi/ fizyolojik/ psikolojik tedavi
 • Belediyemi değiştirebilir miyim?
 • Hayır, sadece bazı özel durumlarla mümkündür. Ev bekleme sürecinizde aşağıdaki durumlarda bir değişiklik olduğunda belediyeniz değişebilir:
 • Birinci derece akrabaların (ebeveyn, çocuk) başka bir belediyede ikamet etmesi
 • Eğitimin ya da işin başka bir belediye içinde olması
 • Başka bir belediyeye bağlı bir hastanede önemli bir tıbbi/ fizyolojik/ psikolojik tedavi
 • Bu durumda belediyenizi değiştirmek için başvuruda bulunabilirsiniz. COA işinize ya da okulunuza daha yakın (50 km’den az) bir belediye bulmaya çalışır. Bu konuda COA görevlileri (Regievoerders) sorumludur. Hangisinin sizin belediyenizden sorumlu olduğunu kontrol ediniz.
 • Kendim başka bir ev bulabilir miyim?
 • Evet bulabilirsiniz. Teoride nerede yaşamak istediğinizi seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak Hollanda’da uygun fiyatlı evler yeteri kadar bulunmamaktadır. Özellikle de büyük şehirlerde. Bu yüzden kendi başınıza ev bulmak çok da kolay değildir.
 • Bu durumda sosyal konut öncelik listesinden çıkarılacaksınız.
 • Pratikte bir oda kiralamanız tek uygun fiyatlı seçenek olabilir.
 • Eğer bir ev kiraladıysanız ve sosyal konutu reddettiyseniz ve ileride aile birleşimi yapacaksanız, COA’nın daha sonra nasıl bir yol izleyeceğini öğrenin.
 • Sosyal konut önerilmesinin bir seferle sınırlı olduğunu biliyoruz.
 • Yaşadığınız belediyeye sosyal yardımlar için başvuruda bulunmalısınız. Bazı belediyeler mobilya ve diğer ihtiyaçlar için kredi sağlamayabilir. Bu konuda herhangi bir adım atmadan veya bir sözleşme imzalamadan bu konuyu netleştirmelisiniz.
 • VWN size yeni şehrinizde/belediyenizde yardımcı olmaya devam edecek (Farklı isimlerde mültecilerin resmi işlemlerini takip eden kuruluşlar da olabilir). Ancak, maddi yardımların elinize geçmesi 4-6 haftayı bulabilir. Peki bu durumda evin ilk kirasını kim verecek?
 • Özel emlak şirketlerinin (kiralama acenteleri) genelde sizin karşılayamayacağınız maddi talepleri oluyor. Ayrıca, bir veya daha fazla kirayı peşin olarak talep ediyorlar. Bunu ödemeniz mümkün mü?

 

ÖZEL EV BULMA

Çalışmak için Hollanda’ya gelen kişilerin çoğu, bir ev ya da oda kiralar. 
İşvereniniz aracılığıyla ya da geçici istihdam bürosu aracılığıyla ev kiralama 
Bu durumda, küçük puntolarla yazılı olanları iyi okuyun. Örneğin: Kira bedeli maaşınızdan mı kesilecek? Yan giderleri kimin ödeyeceği konusunda anlaşmaya varın. Bunlar arasında, doğal gaz, elektrik ve su sayılabilir.

Konut yapım şirketinden ev kiralama

Konut yapım şirketlerine ilk önce kaydolmanız gerekir. Belediyenizin web sitesinde, belediyeniz sınırları içindeki konut yapım şirketlerini bulabilirsiniz. Elverişli durumda bir ev mi var? Bu takdirde size bir mektup gönderilir.
Kira bedeli her yıl ar ırılır. Bunun için yasal bir puanlama sistemi vardır. Bu sistem sayesinde kira bedelinizin doğru olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/ adresine de göz atın. Ya da Rijksoverheid’ı arayın: 1400 ve +31-77-4656767.

Kira katkı parası

Bazı durumlarda kira katkı parası hakkınız olur. Bu takdirde size her ay bir tutar aktarılır ve bu sayede kiranızı daha kolay ödeyebi- lirsiniz. Kira katkı parası için Belastingdienst’e (Vergi İdaresi) başvurmalısınız. Daha fazla bilgi için (Katkı paraları ve ödenekler) başlığı altında yazılı olanları okuyun.

Özel bir şahıstan ev kiralama

Konut yapım şirketinin çoğunlukla hemen size sunabileceği bir ev olmaz. Beklemek uzun mu sürüyor? Bu takdirde özel şahıslardan da ev kiralayabilirsiniz. Bu takdirde ödeyeceğiniz kira çoğunlukla daha yüksek olacaktır. Bazı durumlarda kira katkı parası ödemeye hakkınız olur. Bazı durumlarda özel şahıslardan “masraflar dahil” ev kiralayabilirsiniz. Bu, çoğunlukla kira artı enerji (doğal gaz ve elektrik) masraflarıdır. Bu takdirde tüm diğer barınma masraflarını kendiniz ödemeye devam edersiniz. Bunlar örneğin: Sigorta ve İnternet masraflarıdır.

Diğer göçmen işçilerle birlikte yaşama

Özel olarak göçmen işçilere ayrılmış olan bir kamp yeri, bungalov parkı, otel ya da pansiyonda mı yaşıyorsunuz? Öyleyse uymanız gereken özel kurallar vardır. Bu kurallar belediyeden belediyeye değişir. Bu nedenle belediyenizden bilgi isteyin.

Adresinizi belediyeye bildirin

Bir eviniz olur olmaz, adresinizi belediyenize bildirin.

Ev satın alma

Ayrıca kendinize ait bir ev de satın alabilirsiniz. Kendinize ait yeterli paranız yok mu? Bu takdirde kredi veya ipotekli kredi almalısınız. Bununla ilgili kurallar sıkıdır. Bakınız: rijksoverheid.nl/ onderwerpen/koopwoning. Ayrıca Rijksoverheid’ı da arayabilirsi- niz: 1400 ve +31-77-4656767. İpotekli krediniz üzerinden ödediğiniz faizi gelir verginizden düşebilirsiniz.

Ev satın alırsanız, ek vergi ödemeniz de gerekir. Buna “mülk evin aktif kira değeri” denir. Daha fazla bilgi için Belastingtelefoon’u arayın: 0800-0543. Ya da bakınız: belastingdienst.nl/english veya belastingdienst.nl/deutsch.

Eviniz mülk ise ödeyeceğiniz yerel vergiler

Kirada mı oturuyorsunuz ya da oturduğunuz ev size mi ait? Öyleyse ödemeniz gereken yerel vergiler vardır:

 • Kanalizasyon vergisi.
 • Atık maddeler vergisi.
 • OZB (gayrimenkul vergisi).
 • Sular İdaresi vergisi.
Yerel vergiler belediyeden belediyeye değişir. Belediyenize, ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini sorun.

İkametle ilgili sorunlar

Kiranız çok mu yüksek? Bakınız: huurcommissie.nl. Burada kiranızın ne kadar olabileceği ve kiracı olarak haklarınızın neler olduğu yazılıdır. Ayrıca Rijksoverheid’ı da arayabilirsiniz: 1400 ve +31-77-4656767

Eviniz güvenli değil mi? Bir odada veya bir evde ok fazla kişiyle birlikte mi yaşıyorsunuz? Ev sahibiyle aranızda bir uyuşmazlık mı var? Juridisch Loket’e (Hukuki Yardım ve Danışma Merkezi) ne yapabileceğinizi danışın. Randevu almak için arayın: 0900-8020. Ya da bakınız: juridischloket.nl/wonen/ huurwoning.

Çöp Atma

Pek çok belediye çöplerini ayrılmış halde toplar Bunun anlamı atıklarınızı ayırarak çöpe atabileceğinizdir. Cam, kâğıt, ev çöpü, plastik.
Kurallara uymuyor musunuz? Bu takdirde bir para cezası alabilirsiniz. Bu nedenle belediyenize, kuralların neler olduğunu sorun.

 

7.Sayfa PASAPORT, SAĞLIK SİGORTASI, SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU

 • Pasaport ( reisdocument ) belgesi oturum aldıktan sonra BSN’yi aldığınız kampın olduğu belediyeden alınabiliyor. Başvuru için oturum kartı, fotoğraf, 51 euro, BSN nummer isteniyor.
 • BSN numaramız olduktan sonra banka hesabı açma hakkımız oluyor. Banka hesabı daha sonra ki adımlar için zorunluluk arz ediyor.
 • COA kampından çıktığımız gün sağlık sigortamız ve COA’nın maddi desteği kesiliyor. Sağlık sigortamızı kendimiz yapmamız gerekiyor. Vergi dairesinden sağlık sigortası için maddi destek başvurusunda bulunabiliyoruz. Kayıtlı olduğumuz belediyeye sosyal destek için başvuru yapmamız gerekiyor.

Online olarak DigiD numaramızla başvuru yapabiliyoruz. Başvuru yaptıktan kısa süre sonra belediyeye bağlı iş kurumu randevu veriyor ve iş koçunuzla bir görüşme yapılıyor. Burada sizin profiliniz ve CV’niz yapılandırılıyor. En kısa sürede iş bulmanızı İstediklerini anlatıyorlar. Eğer 1 ay içinde iş bulunmazsa sosyal desteğin bağlanacağını belirtiyorlar. İş bulmaya ciddi şekilde yönlendirme olacağı ve kendileri de inisiyatif alarak sizi uygun işe yönlendireceklerini belirtiyorlar. 1 ay boyunca yönlendirdikleri işlere başvurmanız veya haftada 5 başvuru yapıp DigiD adlı sisteme bildirmeniz isteniyor.

 • 1 ayın sonunda hala iş ile ilgili bir adım atılamamış ve iş bulunamamışsa belediyenin atadığı para koçu ile bir görüşme yapılıyor. Sizinle kısa bir görüşmenin ardından sosyal destek için gerekli belgelerin listesi veriliyor. (Oturum kartı fotokopisi, kontrat fotokopisi, 3 aylık banka hesap dökümü vb.)
 • Belgeler belediyeye teslim ediliyor ve neticelenip sosyal desteğin bağlanması bekleniyor. Bu süreç başvurudan sonra 2 ay kadar sürebiliyor.

 

8.Sayfa AİLE BİRLEŞİMİ

 • Eğer aile birleşimi yapılacaksa üç ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Aile fertlerinin Hollanda’ya gelebilmesi için geçici ikamet yetki belgesi (MVV) almalarına ihtiyaç vardır. Siz aile fertleriniz için bu belgeye Hollanda’dan başvuru yapabilirsiniz. Veya aile bireyleriniz bulundukları ülkede Hollanda konsolosluğunda bu belge müracaatında bulunabilir.

 

Gerekli Evraklar ( Evli Olanlar İçin)

 • Şahsın ve ülkenin kendi durumuna göre istenen belgeler farklılık arz edebiler…
 • Uluslararası geçerli evlenme kayıt örneği-Apostilli Kayıt Örneği (Formül B) En az 2 Nüsha
 • Uluslararası geçerli Doğum Kayıt Örneği-Apostilli Doğum Kayıt Örneği (Formül A) En az 2 Nüsha (Eş de dahil aile fertlerinin hepsi için gerekli)
 • Nüfus Kayıt Örneği-Apostilli En az 2 Nüsha (Hollandaca’ya tercüme edilecek-Türkiye’de bulunan aile fertlerinin belediyeye kaydı için gerekli)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
 • Evlilik Cüzdanı (aslı)
 • Aile fertlerinin biometrik fotoğrafları (Kendisi de dahil)

 

HENUZ RESMİ EVLİ OLMAYANLAR İÇİN:

 

 

 Gerekli evraklar : 

 • Gelecek kisinin Pasaport resmi
 • Gelecek kisinin Vesikalik resmi
 • Iliskiyi kanitlayabilecek resimler, belgeler vesaire
 • https://ind.nl/Formulieren/7101.pdf bu formun gelecek kisi tarafindan doldurulup yollanmasi.
 • (1. bolumde sadece ustteki yerin tiklenmesi gerekiyor.)
 • Not: Tum evraklarin PDF formatinda olmasi gerekiyor. aksi takdirde sistem kabul etmiyor.

 

 

 

 

 

9.SayfaSIK SORULAN SORULAR

Pasaporta el koyarlar mı? İlk başvuruda pasaport emanete konulur. İptal edilmez. İltica kabul olur oturum alınırsa veya Hollanda’dan ayrılmaya karar verilirse iade edilir.

T.C. vatandaşlığı sona erer mi? Hayır, TC vatandaşlığı devam eder.

T.C .benim nerede olduğumu öğrenebilir mi? Hayır . Resmi kaynaklardan bilgi alamazlar.

Yurtdışına seyahat edebilir miyiz? Türkiye dışındaki ülkelere sebebi beyan şartı ile mültecilere özel verilen geçici pasaport ile izin alınarak gidilebilir. Türkiye’nin yurtdışında ki elçilik ve konsolosluklarına dahi giriş yasaktır.

Kalınacak kamplarda şartlar nasıldır? Hollanda’da kamplar çeşitlilik arz eder. Genel itibariyle farklı aile ve kişilerle ortak paylaşım alanları olmasından doğan sıkıntılar yaşanabilir. Onun dışında fiziki şartlar, temel ihtiyaçlar noktasında yaşanabilir yerler olarak düşünülebilir.

Mülteciyi devlet TR ye iade eder mi? Hayır. Mülteci statüsü alındıktan sonra Türkiye devleti talep etse dahi iade edilmezler ve kanuni olarak koruma altındadır.

Başvuruda gerekli belgeler nelerdir? İlk başvuruda sadece pasaport yeterlidir. Sonra yapılacak görüşme/ mülakat ( 5-90 gün arası) için şahsi bütün evrakların olmasında fayda vardır. Diplomalar ve Sertifikalar, Hakkınızda varsa mahkeme kararı, Hakkınızda medyada çıkan haberler, Çalıştığınız kurum ve sahip olduğunuz iş yerinin maruz kaldığı muamelelerinin belgeleri destekleyici ve yardımcı olacak belgelerdir.

Ailem Türkiye’de ve pasaportları elinden alındı. Aile birleşimi mümkün olur mu? Hollanda’ya iltica talebiniz kabul olduktan sonra aile birleşimi için evrak verir fakat TR deki ailenizin çıkarılması ile ilgilenmez. Aileniz Türkiye’nin dışında bir ülkede olursa verilen evrak ile aileniz Hollanda’ya gelebilir. Bu konuda yetkili makamlara müracaat gerekir.

Schengen vizesi olmayan biri Hollanda’ya gelebilir mi? Normal şartlarda gelemez. Ama gelen kişiye de nasıl geldin diye sorulmaz. Transit uçak ile Hollanda’da aktarma için inip iltica etmek mümkündür. Bu durumda yaklaşık 2 hafta kadar kapalı kampta kalınması gerekmektedir.

Hollanda dışında bir Schengen ülkesinin vizesi ile Hollanda’ya gelsem ne olur? Hollanda ilticanızı kabul eder. Fakat Dublin anlaşması gereği bir süre sonra sizi vizesini aldığınız ülkeye gönderir.

Hollanda’ya eğitim- ticari veya turistik vize ile gelip ilticaya başvursam kabul edilir mi? İlticada ne şekilde geldiğinizin bir anlamı yoktur. Temel hak ve özgürlüklerden mahrumiyet, can ve mal güvenliği gibi sebepler dikkate alınır.

Ben yalnız ilticaya başvuracağım. Aile birleşimi ne zaman yapılabilir? İlk başvuru esnasında aile hakkında bilgi verilmesi gerekir. İlticanız kabul olduktan sonra aile birleşimi için start verilir.

Çocukların eğitimi için sunulan imkanlar nelerdir? Hollanda mültecilerin çocuklarına ayrı bir muamele yapmamaktadır. Devlet okullarına yurt dışından gelen ve Hollandacası olmayan öğrenciler için hazırlık sınıfı oluşturulmaktadır.

Lisans döneminde İngilizce bölüm var mıdır? Hollanda’da lisans eğitimi Hollanda yapılmaktadır. İngilizce bölümlerde  bulunmaktadır.

Master–doktora döneminde İngilizce bölüm var mıdır? Master ve doktora İngilizce yapılabilir. Hollanda’ya geldikten bir süre sonra verilen W kart ile yetişkinler de eğitim hakkına sahip olur. Dil ve diğer gereksinimler karşılanıyorsa lisansüstü programlara başvurulabilir.

Sağlık sigortası hemen yapılıyor mu? İlticaya başvuranların olanların sigortasını devlet kendisi yapıyor.

Kamp döneminde sağlık sorunu olursa nasıl çözüm üretiliyor? Bir tercüman eşliğinde ameliyat dahil bütün sağlık hizmetleri ücretsiz verilmektedir.

Bankada hesap ne zaman açabilirim? Hollanda’da 6 ayı doldurup vergi numarası (BSN) aldıktan sonra hesap açtırmak mümkündür.

Ülkeye girişte nakit miktarını beyan etmesem sorun yaşar mıyım? Evet. Yüksek miktarda paralar bankaya yatırırken problem olur