Ontstaansgeschiedenis

Nederland is als migratieland vooral de laatste decennia in trek. Als een welvarend land met een prima functionerende democratische rechtsstaat, is Nederland voor asielzoekers en vluchtelingen een voor de hand liggend toevluchtsoord. Wanneer zich een humanitair ramp voltrekt elders, zien we veel vluchtelingen dan ook deze kant op komen. De economische uitzichtloosheid of de politieke spanningen zijn redenen voor mensen huis en haard te ontvluchten op zoek naar veiligheid. Bij aanvang in het nieuwe land gaat het vooral over het opbouwen van een nieuw leven. Dit gaat gepaard met de vraag of zij zich veilig en thuis voelen. Veel statushouders zijn blij dat ze in Nederland zijn vanwege de kwaliteit van het leven en de sociale voorzieningen. Echter, de omschakeling van vluchteling naar individuele inwoner/burger blijft voor veel mensen een heikel punt. Ze komen uit een andere cultuur, kennen de sociaal-culturele normen en codes nauwelijks en kunnen psychische problemen hebben die samenhangen met traumatisering of gedwongen migratie. Het ontbreken van een psychosociaal netwerk, het onvermogen om zich aan de nieuwe leefomstandigheden aan te passen en de behoefte om uit het niets een sociaal netwerk in een vreemd land op te bouwen, brengen bijkomende problemen met zich mee. In ons dagelijks leven en in contact met veel statushouders hebben wij gemerkt dat veel van deze statushouders behoefte hebben aan meer en gepaste begeleiding. Onze ervaring is dat in veel gevallen klein beetje hulp al voldoet om statushouders in eigen kracht te zetten voor hun weg naar autonomie. Op de eerste plaats door hulp te bieden in praktische zaken in het dagelijks leven, zoals afspraak maken bij de huisarts, ondersteuning bij het onderwijs van kinderen en contacten met de gemeente. Verder vinden wij het van belang dat statushouders worden geïntroduceerd bij de voorzieningen in de gemeente, bijvoorbeeld jeugd- en wijkteams met wie zij aanbod op het gebied van psychologische ondersteuning, traumaverwerking en onderwijsondersteuning kunnen regelen. Eind 2017 besloten wij om stichting IPN op te richten met als primaire doel statushouders te ondersteunen en begeleiden in hun participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. De bestuursleden en de vrijwilligers hebben brede kennis en ervaring met betrekking tot asielprocedures, inburgering, integratie en participatie van deze doelgroepen. Vluchtelingen waarvan de asielaanvraag nog lopen, verwijzen we op de eerste plaats door naar begeleiding van het vluchtelingenwerk, waar nodig en daar waar het kan bieden wij aanvullende ondersteuning.