Projecten

Terugdringen lerarentekort Amsterdam

Nederland heeft hedendaags te kampen met een lerarentekort en dat wordt met de dag meer. Veel leraren gaan de komende jaren met pensioen en de instroom van jonge leraren is niet genoeg om alle vacatures te vullen. Het verschilt per sector en regio waar de tekorten ontstaan en hoe groot ze zijn. Er is een toename in overvolle klassen en overwerkte leerkrachten. Het kwam zelfs voor dat kinderen naar huis werden gestuurd.

Om het tekort in Amsterdam terug te dringen heeft stichting IPN in samenwerking met de gemeente Amsterdam, UAF en OSVO een project opgezet om de universitair geschoolde statushouders om te scholen tot bevoegde docenten. Allereerst wordt ingezet op een voortraject waarin de statushouder wordt voorzien van een taalcursus. Wanneer statushouders deze fase met succes hebben doorlopen, wordt gekeken naar mogelijkheden om stage of werkervaring op te doen. Het doel is om statushouders binnen twee jaar klaar te stomen voor het vak, zowel op PO als VO. Het project wordt gecoördineerd door Gemeente Amsterdam.
Stichting IPN gebruikt haar eigen netwerk om potentiële docenten aan te melden en begeleidt het voortraject.

Terugdringen lerarentekort Utrecht

Regio Utrecht verwacht voor de komende jaren een tekort van minimaal 125 FTE per jaar in het voortgezet onderwijs. In de analyses van OCW staat deze regio gebrandmerkt als rode zone. In samenwerking met Hogeschool Utrecht, Onderwijspact Utrecht en het UAF bieden wij 60 statushouders een traject aan om de lerarenopleiding toegankelijk te maken voor deze groep. Het gehele traject wordt op maat aangeboden en is vormgegeven via gepersonaliseerd leren. Dat houdt in dat de trajecten optimaal in een lerend werken setting kan plaatsvinden, binnen de school, vanuit de lerarenopleiding en vanuit huis. Door NT2 stevig een positie te geven in de aanpak werken de statushouders direct aan het verbeteren van hun taalpositie en profiel dat hen aantrekkelijk maakt voor de onderwijsarbeidsmarkt. De aanpak leidt tot een handreiking ‘statushouders en onderwijs – leraren’. De handreiking bevat een procesbeschrijving van de aanpak en geeft andere regio’s handvatten om een dergelijk traject op te zetten. Aanvullend aan de handreiking wordt een praktische toolbox opgeleverd met daarin alle producten die zijn ontwikkeld ten aanzien van het voorschakeltraject en de extra aandacht voor taalbegeleiding en – ontwikkeling tijdens de opleiding op de leerwerkplek.
Stichting IPN gebruikt haar eigen netwerk om potentiële docenten aan te melden en begeleidt het voortraject.