Buddy Project

Buddy tegen eenzaamheid

Naar schatting voelen een miljoen Nederlanders eenzaamheid. Hoewel eenzaamheid niet leeftijdgebonden is, komt het onder de alleroudsten meer voor. Zo krijgen 75-plussers te maken met allerlei omstandigheden die eenzaamheid in de hand werken, zoals overlijden van de partner en fysieke of geestelijke beperkingen.

Stichting IPN koppelt statushouders die de Nederlandse taal minimaal op A2 niveau beheersen aan eenzame ouderen in de eigen wijk en stad. Deze koppeling maken we door samenwerking te zoeken met lokale organisaties die deze ouderen in beeld hebben. Het project zorgt voor een win – win situatie. Een strijd tegen eenzaamheid als maatschappelijk probleem wordt gevoerd door statushouders in te zetten die de Nederlandse taal leren en een ‘oefenpartner’ krijgen.
Naar wens en mogelijkheden worden de koppels met elkaar gekoppeld waarbij de afspraak geldt om minimaal één keer per week af te spreken. Het traject wordt door stichting IPN begeleidt in samenwerking met de lokale organisatie.