1

 In projecten

Terugdringen lerarentekort Amsterdam Nederland heeft anno 2018 te kampen met een lerarentekort en dat wordt met de dag meer zichtbaar. Veel leraren gaan de komende jaren met pensioen en de instroom van jonge leraren is niet genoeg om alle vacatures te vullen. Het verschilt per sector en regio waar de tekorten ontstaan en hoe groot ze zijn. In de randstad was het tekort in 2017 al te merken met overvolle klassen en overwerkte leerkrachten. Het kwam zelfs voor dat kinderen naar huis werden gestuurd. Om het tekort in Amsterdam terug te dringen heeft NLTOPP in samenwerking met de gemeente Amsterdam, UAF en OSVO een project opgezet om de universitair geschoolde statushouders om te scholen tot bevoegde docenten. Allereerst wordt ingezet op een voortraject waarin de statushouder wordt voorzien van een intensieve taalcursus. Wanneer statushouders deze fase met succes hebben doorlopen, wordt gekeken naar mogelijkheden om stage of werkervaring op te doen. Het doel is om statushouders binnen twee jaar klaar te stomen voor het vak, zowel op PO als VO. Gemeente Amsterdam coördineert het project. NLTOPP gebruikt haar eigen netwerk om potentiele docenten aan te melden en begeleidt het voortraject.

Recent Posts