2

 In projecten

Terugdringen lerarentekort Utrecht Regio Utrecht verwacht voor de komende jaren een tekort van minimaal 125 FTE per jaar in het voortgezet onderwijs. In de analyses van OCW staat deze regio gebrandmerkt als rode zone. In samenwerking met Hogeschool Utrecht, Onderwijspact Utrecht en het UAF bieden wij 60 statushouders een traject aan om de lerarenopleiding toegankelijk te maken voor deze groep. Het gehele traject wordt op maat aangeboden en is vormgegeven via gepersonaliseerd leren. Dat houdt in dat de trajecten optimaal in een lerend werken setting kan plaatsvinden, binnen de school, vanuit de lerarenopleiding en vanuit huis. Door NT2 stevig een positie te geven in de aanpak werken de statushouders direct aan het verbeteren van hun taalpositie en profiel dat hen aantrekkelijk maakt voor de onderwijsarbeidsmarkt. De aanpak leidt tot een handreiking ‘statushouders en onderwijs – leraren’. De handreiking bevat een procesbeschrijving van de aanpak en geeft andere regio’s handvatten om een dergelijk traject op te zetten. Aanvullend aan de handreiking wordt een praktische toolbox opgeleverd met daarin alle producten die zijn ontwikkeld ten aanzien van het voorschakeltraject en de extra aandacht voor taalbegeleiding en – ontwikkeling tijdens de opleiding op de leerwerkplek. NLTOPP gebruikt haar eigen netwerk om potentiele docenten aan te melden en begeleidt het voortraject.

Recent Posts