3

 In projecten

Buddy tegen eenzaamheid Naar schatting voelen een miljoen Nederlanders eenzaamheid. Hoewel eenzaamheid niet leeftijdgebonden is, komt het onder de alleroudsten meer voor. Zo krijgen 75-plussers te maken met allerlei omstandigheden die eenzaamheid in de hand werken, zoals overlijden van de partner en fysieke of geestelijke beperkingen. NLTOPP koppelt statushouders die minimaal op A2 niveau de Nederlandse taal beheersen aan eenzame ouderen in de eigen wijk en stad. Deze koppeling maken we door samenwerking te zoeken met lokale organisaties die deze ouderen in beeld hebben. Dit project zorgt voor een zogenoemde win – win situatie. Een strijd tegen eenzaamheid als maatschappelijk probleem wordt gevoerd door statushouders in te zetten die de Nederlandse taal eren en hiermee een ‘oefenpartner’ krijgen. Naar wens en mogelijkheden worden de koppels met elkaar gematcht waarbij de afspraak geldt om minimaal één keer per week af te spreken. Het traject wordt door NLTOPP begeleidt in samenwerking met de lokale organisatie.

Recent Posts