BİZ KİMİZ?

Stichting IPN, halihazırda Hollanda’da iltica süreçlerini tamamlamış mültecilerin, yeni gelen ve/ veya desteğe ihtiyaç duyan mültecilere yardımcı olmak için kurduğu ulusal bir vakıftır.

‘Stichting IPN’in açılımı nedir?

Stichting, Hollandaca “vakıf” anlamını taşır ve IPN’nin açılımı “Integratie en Participatie van Nieuwkomers”, yani “Göçmenlerin Entegre ve Katılımı”. Bu isim, Stichting IPN’nin kuruluş amacının da altını çizer.

Misyonumuz

Hollanda’da ilticaya başvurmuş insanların,

 • Hollanda’daki günlük yaşama uyum sağlamalarına yardımcı olmak;
 • Aktif birer vatandaş olmalarının ve ülkeye katkı sağlamalarının önünü açmak;
 • Hollanda’nın temel değerleri olan eşitlik, hoşgörü ve özgürlük gibi olgulara entegre olmalarını sağlamak;
 • Bilgi ve becerilerini Hollanda toplumuna kazandırmak.
 • Uyum süreçlerinin kısa ve kolay olmasına gayret etmek.

Vizyonumuz

Hollanda’da iltica sürecinde olan insanlara,

 • Duygusal destek sağlamak;
 • Hollanda’nın hoşgörü ilkelerini tanıtarak güven vermek;
 • Toplumda bağımsız birer birey olarak kendilerini gerçekleştirmelerine ve aktif olmalarına yardım etmek.

Vizyonumuz adına somut çalışmalarımız:

 • Mültecilerin isteklerini, hedeflerini, engelleri ve imkânları değerlendirmek ve şartları göze alarak onlara yardım sağlamak;
 • Kişilere özel rehberlik sunmak,
 • Hollanda toplumunun beklentileri ve mültecilerin isteklerini kıyaslayarak, onların objektif ve deneyimlere dayanan kararlar vermelerine yardım etmek;  
 • Mültecilere pratik ve lojistik destek sunmak;
 • Mültecilerin eğitim, iş ve iş deneyimi bulmalarına yardımcı olmak;
 • Gerekli alanlarda farklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak yardım alanımızı genişletmek.