IND Mülakatı

1.gün: Yol mülakatı Hollanda’ya nasıl geldiğiniz bu görüşmede size anlattırılır. İfadelerin net ve doğru olması çok önemlidir. Görüşme için size yine Türkçe bilen bir tercüman ayarlanıyor. Eğer bir nedenden dolayı…

Yol Mülakatı

Geçici kampın son günü bir IND görevlisi sizinle mülakat yapıyor. Bu mülakat, Hollanda kanunları gereği tercümanla olmak zorunda. Dolayısıyla size istediğiniz bir dilde tercüman ayarlıyorlar. İngilizceniz iyi ise, İngilizce kullanabiliyorsunuz….

Kamp Süreci

-POL adı verilen Hollanda’nın çok farklı bölgelerinde olabilecek bu kamplarda mülakat tarihlerimiz beklemeye başlıyoruz. Bu kamplarda kalma zorunluluğu yok, ama verilen randevu ve postaları takip etmemiz gerekiyor. -POL kamplarında kaldığınız…