Vakfımızı desteklemek ister misiniz?

Stichting IPN, halihazırda Hollanda’da iltica süreçlerini tamamlamış mültecilerin, yeni gelen ve/ veya desteğe ihtiyaç duyan mültecilere yardımcı olmak için kurduğu ulusal bir vakıftır.

Stichting IPN’in açılımı nedir?

Stichting, Hollandaca “vakıf” anlamını taşır ve IPN’nin açılımı “Integratie en Participatie van Nieuwkomers”, yani “Göçmenlerin Entegre ve Katılımı”. Bu isim, Stichting IPN’nin kuruluş amacının da altını çizer.

Misyonumuz

Hollanda’da ilticaya başvurmuş insanların,

  • Hollanda’daki günlük yaşama uyum sağlamalarına yardımcı olmak;
  • Aktif birer vatandaş olmalarının ve ülkeye katkı sağlamalarının önünü açmak;
  • Hollanda’nın temel değerleri olan eşitlikhoşgörü ve özgürlük gibi olgulara entegre olmalarını sağlamak;
  • Bilgi ve becerilerini Hollanda toplumuna kazandırmak.
  • Uyum süreçlerinin kısa ve kolay olmasına gayret etmek.