İLTİCA SÜRECİ

Dublin Anlaşması Nedir?

DUBLIN ile ilgili bir problem yaşadığınızda Dublin konusunda uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz. Ancak daha problem yaşamadan önce yapabileceklerinizi sizin için derledik.

İltica etmeyi düşünen mülteci adayı DUBLIN anlaşmasına imza atmış Schengen ülkeleriyle ilgili evraklarına (pasaport, vize, oturum, kimlik vb) dikkat etmelidir. Evraklar ister gerçek olsun ister sahte (DUBLIN III anlaşma 12-3 maddesi) olsun iltica işlemlerindeki sorumluluk evrakın ait olduğu ülkeye aittir. DUBLIN anlaşması, iltica işlemlerinizin hangi ülkenin sorumluluğunda olacağını belirler. Sahip olduğunuz evrak iltica etmek istediğiniz ülkeye ait değilse, evrak sahibi ülkeye sizi deport edebilirler.

Bu yazıyı iltica öncesi Dublin ve iltica sonrası Dublin olarak iki bölümde detaylandıracağız.

A. İltica Öncesi

İlticaya başvuru yapmadan önce DUBLIN anlaşmasının etkileri şunlardır:

  1. Herhangi bir Schengen ülkesinden alınmış vizeniz varsa; DUBLIN problemi yaşayabilirsiniz.
  2. Herhangi bir Schengen ülkesinde oturumunuz varsa; DUBLIN problemi yaşayabilirsiniz.
  3. Herhangi bir Schengen ülkesinde ister vize alırken isterse kaçak geçiş nedeniyle parmak iziniz alınmış ise; DUBLIN problemi yaşayabilirsiniz.
  4. Herhangi bir Schengen ülkesine ait sahte kimlik, pasaport, oturum kartı veya vizeniz varsa; sahte bile olsa (DUBLIN III anlaşma 12-3 maddesi gereği orijinal evrak varmış gibi) DUBLIN problemi yaşayabilirsiniz.
  5. Herhangi bir Schengen ülkesine ait uçak, tren, otobüs vb. seyahat biletleri ya da alışveriş fişleri arama sırasında üzerinizde bulunursa; DUBLIN problemi yaşayabilirsiniz.

Bu endişelerinizi nasıl giderebilirsiniz?

Legal Vizeniz varsa; Başvuru yapmak istediğiniz ülkenin dışında bir vizeniz varsa; vize bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra iltica başvurusunda bulunursanız DUBLIN uygulanmaz. (Bkz. DUBLIN III Madde 12-4) Çünkü vize veren üye devletin sorumluluğu vize bitiş tarihinden itibaren 6 ay daha devam eder.

Herhangi bir DUBLIN üyesi ülkenin vizesiyle başka bir ülkeye girdiğinizde pasaport kontrolü sırasında parmak izi kontrolü yapılırsa dahi ilticanızdan vizeyi veren ülke sorumludur.  Çünkü pasaport kontrolü sırasında yapılan işlem parmak izi alımı değildir. Pasaport ve parmak izi uyumu için yapılan kontroldür.

Oturumunuz varsa; Başvuru yapmak istediğiniz ülkenin dışında bir ülkede oturumunuz varsa; oturum bitiş tarihinden itibaren 24 ay geçtikten sonra iltica başvurusunda bulunursanız DUBLIN uygulanmaz. (bknz. DUBLIN III Madde 12-4)

Yaşanan örnekler arasında İtalyan vizesi le vize bitiş tarihi üzerinden 6 ay geçmeden Hollanda’ya başvuru yapan başvurucular DUBLIN anlaşması gereği İtalya’ya deport edilebilmektedir.

Başka bir Schengen ülkesinde parmak izi vermiş iseniz (parmak izi verdiğiniz ülkede kalmaya devam ettiğiniz sürece o ülkenin sorumluluğu 12 ay devam eder, o ülkede 12 ay geçtikten sonra başka bir Schengen ülkesine geçer ve o ülkede 5 ay daha orda kalırsanız, yani toplam 17 ay sonra hangi ülkedeyseniz ilticanızdan o ülke sorumlu olacaktır); parmak izi alımından sonra ülkeyi terk eder ve başka bir Schengen ülkesine girerseniz, o ülkeye girdiğiniz tarihten itibaren 6 ay sonra başvuruda bulunulduğunuzda DUBLIN uygulanmaz (ülkeye 6 ay önce girdiğinizi kanıtlayabildiğiniz durumda geçerlidir).

Sahte Evrak; başvuru sırasında ibraz ettiğiniz veya üzerinizde aramada bulunan sahte evrak hangi Schengen ülkesine aitse sizin ilticanızdan da o ülke sorumlu olacaktır. O ülkeye deport edilebilirsiniz.

Seyahat biletleri ve alışveriş fişleri; başvuru sırasında yada yakalandığınızda üst aramasında üzerinizde çıkan seyahat biletleri ya da alışveriş fişleri delil olduğundan DUBLIN konusunda sizi sıkıntıya sokabilir. Üzerinizde bu tarz belgelerin bulunmaması gerekir.

Not: Yukarıda bahsedilen sürelere dikkat etmeden başvuru yaptığınız takdirde %90 ihtimalle (Dublin İstatistikleri) hakkınızda DUBLIN süreci işletilecektir. Şayet yukarıda bahsedilen süreçler gözünüzden kaçmışsa aşağıda bahsedilecek olan “iltica başvuru sonrası DUBLIN” süreçleri ile karşı karşıya kalacaksınız demektir.

B. İltica Sonrası

  • İltica başvurusu sırasında sahip olduğunuz vize veya oturum, iltica başvurusu yaptığınız ülkeye aitse, ya da Hususi pasaportlarınız varsa DUBLIN meselesinin muhatabı olmayacaksınız.
  • Geçiş yolları ve kullandığı evraklar itibariyle herhangi bir Schengen ülkesinde geçiş güzergahı tespit edilemeyenlere de (2. Bir ülkede parmak izi vermemiş olanlar) DUBLIN uygulanmayacak demektir.

Bunun dışındakiler iltica başvurusu yaptığı andan itibaren maalesef aşağıda bahsedilecek olan DUBLIN süreçleriyle karşılaşabilecektir.Öncelikli olarak memurunuz DUBLIN işletecekse teknik olarak engelleyecek güçlü mazeretleriniz yoksa DUBLIN işletilecektir demektir.Avukatlar da taktiksel olarak zaman aşımına uğratma yolunu deneseler de başarısız örnekler mevcuttur.

DUBLIN sürecinde 6 ay çok önemli bir kuraldır. En son verilen mahkeme kararının üzerinden 6 ayı legal bir şekilde zaman aşımına uğratabilirseniz o zaman DUBLIN düşer ve sorumluluk başvuru yaptığınız ülkeye kalır. Ancak DUBLIN sureci içerisindeki her yeni işlem süreyi sıfırlar ve 6 ay yeniden başlar.

6 Ay Hesabı: Başvuru yaptığınız günden itibaren 6 ay başlar. Ancak başvuru yaptığınız ülke başvurudan itibaren 90 gün içinde size DUBLIN uygulayacağına dair bildirim yapması gerekir. Bu bildirimden itibaren 60 gün içerisinde de diğer ülkenin sizi kabul ettiğine dair yazı göndermesi gerekmektedir. Herhangi bir itiraz işlemi yapılmadığı takdirde kabul yazısından sonra 30 gün içerisinde deport edilmeniz gerekmektedir.Fakat hem iltica ettiğiniz ülke hem de DUBLIN sürecinizden sorumlu tutulan diğer ülke size 3+2 (5 ay) ay içerisinde herhangi bir cevap vermezse DUBLIN anlaşması gereği 5. ay bittikten sonra sorumluluk 6 ay daha devam edecek demektir. Böylecene toplam süre 11 aya kadar uzayabilmektedir. Eğer size 11 ay içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde bu süre sonunda DUBLIN düşürme başvurusu yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra ana mülakatınızla ilgili esas değerlendirme başlayabilecektir.Not: Uzun süredir oturum bekleyen başvurucuların sürecin uzunluğunun bir sebebi de yukarda bahsedilen DUBLIN süreci olabilmektedir.Asıl DUBLIN süreci Birinci Mülakat (Yol mülakatı) ile başlamaktadır. Yol mülakatına kadar geçen süre sıfırlanmış olacaktır. 6 aylık süreç yeniden başlamış olacaktır.Eğer DUBLIN nedeniyle sizin sorumluluğunuzu üstlenecek olan ülke 90 gün sonra sizi kabul ettiyse, kabul ettiği bu tarihten itibaren 2+6 aylık süre başlamış olacak ve 90 gün sıfırlanmış olacaktır.Size bildirim yapıldığı andan itibaren mahkemeye itiraz ettiğiniz takdirde başvuru yaptığınız gün 6 ay başlar ve önceki süre sıfırlanmış sayılır. Ancak mahkemeye başvurduğunuz süre içinde mahkeme bir karar vermediği sürece 6 ay kuralı işlemez.Mahkemeden size olumsuz bir cevap geldiği takdirde, o tarihten itibaren süre tekrar sıfırlanmış olur ve 6 aylık süre yeniden başlamış olur.Tekrar itiraz edip mahkeme kesin deport kararı verdiğinde bu tarihten itibaren süre tekrar sıfırlanmış olur ve 6 aylık süre yeniden başlamış olur.Bazen toplam bu süreler itirazlarla birlikte 5 ay gibi kısa sürelerde tamamlanabildiği gibi bazen de 15 aya kadar uzayabilmektedir. İltica ettiğiniz ülke göndermeyi kafaya koymuşsa göndermek için her türlü yolu deneyecektir.Not: 6 ay kuralı adresiniz belli olduğu takdirde geçerlidir. Yani sizlere bildirim yapıldığında ve ilgili birimler geldiğinde sizi adresinizde bulursa ve bu süreyi de avukatlarınıza zaman kazanmaya yönelik itirazlarla geçirebilirseniz, 6 ayı başarı bir şekilde zaman aşımına uğratabilirseniz Dublin düşer. Aksi takdirde kaçak duruma düşeceğinizden dolayı 18 ay kuralı devreye girecektir. Kaçtığınız tarihten itibaren 18 ay sonra DUBLIN süreci ancak düşebilecektir. Bu süreç maddi ve manevi maliyeti yüksek olduğundan dolayı iltica etmeden önce şartlarınızın uygunluğuna lütfen dikkat ediniz.

Bu Durumda Neler Yapılabilir?

Kilise Sığınması:Çoğu AB ülkelerinde Kiliselere iltica işlemleri için başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır. Ancak Kiliselerde başvuru talebinizin kabul edilme süreci 2-3 ayı bulabilmektedir. Dublin riski taşıyorsanız iltica başvurusu aşamasından itibaren Kilise sığınma hakkı konusunda araştırma yapmanızda fayda vardır. Kilise sığınması sonrası sığınma tarihinden itibaren kimi yerlerde 6 ay kimi yerlerde 18 ay sonra DUBLIN düşmektedir.Not: Almanya’da 1 Ağustos 2018 tarihinde yapılan değişiklikle kilise sığınması sonrası DUBLIN sürecinin düşmesi için gerekli olan süre 18 aya uzatılmıştır.

Seyahat Engelleri:Seyahat engel teşkil edecek ciddi bir sağlık probleminiz varsa bu durumda da DUBLIN uygulamasından muaf tutulabilirsiniz.a.Gebelik; doktor kararıyla gebeliğin son haftaları (bir ay öncesi) ve doğumdan 1 ay sonrası seyahat engeli olarak uygulanabilmektedir. İstisnai durumlar hariçtir.b.Psikolojik nedenler; DUBLIN kararı alındıktan sonrası alınan psikolojik raporlar (kendine zarar verebilir, intihar edebilir vb) çok dikkate alınmamaktadır. Psikiyatri raporlarda süreklilik arz eden patolojilerin yer alması gerekir.c. Bedensel Engel Durumu; Bedensel engellilere insani nedenlerden ötürü, engel oranına göre DUBLIN uygulaması yapılmayabilmektedir.d. Kronik Rahatsızlıklar; İleri derece kronik rahatsızlıklarınız varsa ve gönderileceğiniz ülkede tedavi imkanından mahrum kalacaksanız bu nedenle DUBLIN uygulanmayabilir.e. 18 yaşından büyük evlenmemiş genç aile bireyleri, fiziksel ya da ruhsal olarak aileye muhtaç olduğu heyet tarafından tespit edilen kişilere de DUBLIN uygulanmayabilir.Sağlık nedenleriniz ve raporlarınız inandırıcı bulunmadığı takdirde hakkınızda DUBLIN uygulanabilmektedir.

Can Güvenliği Gerekçeleri:Kendi ülkenizde “Arananlar Listesi’nde veya benzeri durumda iseniz, DUBLIN işletilecek ülke ile kendi ülkeniz arasında iade anlaşması varsa, bu işlemi de dillendirebilirseniz DUBLIN uygulanmayabilir.

Kalış İspatı:DUBLIN ile karşı karşıya kaldığınızda Polis sizi almaya geldiğinde adreste bulunamadı şeklinde not düşerek size kaçak muamelesi yapabilmekte ve bundan dolayı 18 ay kuralı devreye girebilmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için Dublin’e takıldığınızı veya takılacağınızı düşünüyorsanız adresinizde kaldığınıza dair kamp yönetiminden yazı alınız. Hastaneye ya da herhangi bir yere gittiğinizde odanızın kapısına gittiğiniz yerin adres, iletişim bilgilerini ve kendi iletişim bilgilerini yazıp telefonunuzla fotoğraflayınız. Kamp yönetimine durumu resmi olarak yazılı bildiriniz. Örneğin polis geldiği gün hastanede olduğunuzu ispat eder ve haberini verirseniz kaçak duruma düşmeyeceksiniz demektir.

Avukat Yardımı:DUBLIN surecine takıldığınızda işin profesyoneli olan bir avukatla çalışmanız sizin için faydalı olacaktır.DİKKAT: Teknik olarak 6 ayı doldurmanız gerektiğinden dolayı avukatlar bazen normal dava dosyası gibi ivedilikle cevap verilmesi talebinde bulunabilmektedirler. Bu uzatmanız gereken süreci aksi yönde bazen kısaltmaktadır. Bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

Aile Üyeleri ve DUBLIN

  1. Aile Çoğunluğu; Aile bireylerinden sayıca çok olan taraf bir ülkeye iltica ettiyse ve o ülkede iltica işlemlerinin yapılmasına karar verildiyse (DUBLIN düştüyse) daha sonra o ülkeye gelecek olan aile üyelerine DUBLIN uygulanmayacaktır.
  2. Aile Bireyleri Sayıca Eşitse ve farklı Schengen ülkelerinde iseler; Aile büyüğünün olduğu ülke Dublin’den sorumlu olacaktır. Ancak aile bireylerinin küçük olduğu tarafta DUBLIN düşmüş ise aile büyükleri de küçüklerin yanına gönderilebilirler.
  3. Aile Büyüğü ’nün Dublin’i düştü ise, diğer aile üyeleri aile büyüğünün yanına gönderilir.

Not: Aile çoğunluğundan endişe edilen durumlarda önce çocuklar iltica eden aile büyüğüne bağlanmalı aile çoğunluğu sağlandığından dolayı ve çocuklara DUBLIN uygulanmayacağından dolayı diğer bireyler başvurduğunda DUBLIN uygulanmaz. Bu gibi durumlarda 6 aylık süre değil aile bireylerinden herhangi birinin DUBLIN sürecinin düşmesi beklenir. Daha sonra diğer aile bireyleri iltica başvurusu yaptığında DUBLIN uygulanmayacak demektir.

Not: Kanun ve Mevzuatlar Sürekli güncellendiğinden dolayı konun güncelliği ile ilgili bir avukata danışınız.Lütfen yaşadığınız sorun ve tecrübeleri bizlerle paylaşırsanız, sayenizde okuyucularımıza bir çözüm olma çabalarımızı sürdürebiliriz.


DUBLIN Sözleşmesine dahil ülkeler: Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Lihtenştayn, Birleşik Krallık (İngiltere), İrlanda, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti)

kaynak: ilticahaberleri.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.