Hollanda Eğitim Sistemi, Yaşam Rehberi

İlköğretim

Zorunlu Eğitim

Hollanda da çocuklar genel olarak 4 yaşında okula başlarlar; fakat bu zorunlu değildir. Zorunlu eğitim 5 yaşından itibaren başlamaktadır. Ama bu fazladan bir yıl çok önemlidir. Okula bir yıl erken başlayan çocuklar hem okula alışırlar hem de Hollanda’ca dilini daha iyi anlayıp konuşabilirler.

Zorunlu eğitim aşağı yukarı 12 yıl sürer. Resmi olarak çocuğun 5 yaşına girdiği ayı takip eden ayın birinden itibaren başlar. Örneğin çocuk 20 Şubat tarihinde 5 yaşına giriyorsa 1 Mart’tan itibaren okula gitmesi gerekir. Çocuğun 16 yaşına girdiği öğretim yılında da sona erer. Ancak kısmi zorunlu eğitim sona ermez. Çocuk bundan sonraki bir yıl haftada iki gün olmak üzere okula devam etmek zorundadır. İşte buna kısmi zorunlu eğitim denilmektedir.

Devlet Okulları-Özel Okullar

Ülkedeki bütün ilkokulların masraflarını devlet karşılar. Yani binalar, öğretmen maaşları, kitap, defter vs. masrafların hepsi devlet tarafından karşılanır. Çoğu okullar belediyeler tarafından açılmış ve idaresi de yine belediyeler tarafından yapılmaktadır. Bu tür okullar devlet okullarıdır.

Eğer kanunla belirlenen şartlar sağlanmışsa her velide okul açma hakkına sahiptir. Nitekim belirli bir din veya dünya görüşüne sahip insanlar tarafından açılmış okullar bulunmaktadır. Katolik, Protestan, İslam, Hindu ve Yahudi okulları vardır. Bunlara da özel okullar diyoruz.

Özel İlgi

Okullarda bazı öğrencilere özel ilgi gösterilir. Bunlarda genellikle Hollandaca’yı iyi konuşamayan yabancı çocuklar veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklardır. Bu çocuklara okulda ekstra yardım yapılır. Mesela bir öğretmenle fazladan okuma ve matematik alıştırmaları yapabilirler.

Çoğu okullarda 1’den 10’a kadar not verilir. Çocuğun derslerdeki başarı durumu karnede belirtilir. Çocuğun 6’dan düşük notu varsa o dersteki başarısı yetersizdir. Bazı okullar not vermezler fakat çocuğun durumunu yazılı olarak karnede belirtirler.

Ülkede ilköğretimin ücretsiz olduğunu daha önce belirmiştik. Fakat hemen hemen her okul bazı faaliyetleri gerçekleştirebilmek için velilerden bir miktar katkı payı ister. Böylelikle okulda bayramlar kutlanır, geziler düzenlenir ve daha başka birçok sosyal faaliyet için olanak sağlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.