Stichting IPN Psikologlar Çalıştayı Notları

 1. Bir ajanda-tablo oluşturulmalı, bu tabloda muhatapların uzmanlık alanları ve danışmanlık verebilecekleri uygun zamanları belirlenerek, ihtiyacı olanların istifadesine sunulmalı.
 2. Haftalık günü ve saati belli olan on-line danışmanlık hizmeti verilebilir. Bu hizmet toplu seminer ve danışmanlık şeklinde de olabilir.
 3. Gönüllü danışmanlık hizmetlerinde çocuklarla ilgili hukuki durum göz önünde bulundurulmalı.
 4. Danışmanlık hizmetlerinin ve proje hazırlıklarının yapılıp Stichting IPN olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması ve projeye dönüştürülmesi sağlanmalı.
 5. Projelerle ilgili partner kurumların belirlenip proje konseptlerine uygun partnerlik çalışmalarının yapılması.
 6. Çok dar bir alanda uzun süre yaşamaktan kaynaklanan psikolojik durumların; öncelikle oluşmaması için neler yapılabilir, sonra da oluşan durumların çözümü ve tedavi süreçleriyle ilgili neler yapılabilir?
 7. Kurulu bir düzenden bir anda evi-barkı-statüsü-işi-konumu-ülkesi her şeyi yok olan bir durum ile karşılaşmanın getirdiği sıkıntılara uzmanlarca çözüm olabilecek çalışmalar yapılmalı.
 8. İltica yolculuğunda karşılaşılan zorluklar, sınır geçişleri, kamp süreçleri özellikle çocuklarda derin travmalar oluşmasına sebep olabilir. Ebeveynlerin mahremiyet alanı sınırlı olan bir yerde sosyal medya takipleri ve telefon görüşmeleri çocuklar farkında değil gibi düşünülse bile çocuklara ulaşıyor ve travmalarını derinleştiriyor. Ebeveynlerin bununla ilgili bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi. Bundan dolayı çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerin çok önem arz ettiği bir süreçten geçtiğimiz için bu etkinliklerin nasıl yapılacağı, önemi, çeşitlendirilmesi üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.
 9. Aile içi iletişimin geliştirilmesi için bilinçlenme ve iletişim kanallarının çeşitlenmesi önemlidir. Örnek olarak hikâye ve masal okuyuculuğu bir model olabilir. Bu modelde; rol model olabilecek insanların hayatı okunabilir.
 10. Mültecilere ve aday mültecilere eğitim-sağlık-ulaşım vb konularda pratik bilgilerin verilmesi hayati önem arz etmektedir.
 11. Çalıştaya katılan uzmanlar kampları gezip kendi alanları ile ilgili gönüllü seminerler ve danışmanlık hizmetleri verebilirler.
 12. Problemler ve problem alanlarıyla ilgili faydalı olabilecek gönüllü danışmanlar kategorize edilerek hem uzmanlık alanları hem de problem sahaları tespit edilmeli. Bu alanlarla ilgili belirlenecek sorumlu kişiler gelen talepleri ve yapılacak çalışmaları organize etmeli.
 13. Ergenlik dönemi çocukların problemleri daha spesifik olarak ele alınmalı.
 14. Kamplar merkeze alınarak bazı organizeler yapılabilir;
  1. COA ile görüşülüp gönüllü olarak çalışabileceğimiz ve yardımcı olabileceğim alanlar belirlenmeli
  2. Kamplarda yapılabilecek proje ve aktiviteler düşünülmeli, bu proje ve aktiviteler kolay ve uygulanabilir olmalı. Örnek; çay saati, film izletme arada değerler eğitimi çalışmaları yapılabilir.
  3. Çeşitli kurslar düzenlenip kaynaşma ve özellikle sosyalleşme aktiviteleri yapılabilir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *