Stichting IPN Psikologlar Çalıştayı

Gönüllülerimiz Haziran 2019’da bir çalıştay gerçekleştirdiler. 

Çalıştay Sonuç Bildirgesi: 

 • Bir ajanda-tablo oluşturulmalı, bu tabloda muhatapların uzmanlık alanları ve danışmanlık verebilecekleri uygun zamanları belirlenerek, ihtiyacı olanların istifadesine sunulmalı.
 • Haftalık günü ve saati belli olan on-line danışmanlık hizmeti verilebilir. Bu hizmet toplu seminer ve danışmanlık şeklinde de olabilir.
 • Gönüllü danışmanlık hizmetlerinde çocuklarla ilgili hukuki durum göz önünde bulundurulmalı.
 • Danışmanlık hizmetlerinin ve proje hazırlıklarının yapılıp Stichting IPN olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması ve projeye dönüştürülmesi sağlanmalı.
 • Projelerle ilgili partner kurumların belirlenip proje konseptlerine uygun partnerlik çalışmalarının yapılması.
 • Çok dar bir alanda uzun süre yaşamaktan kaynaklanan psikolojik durumların; öncelikle oluşmaması için neler yapılabilir, sonra da oluşan durumların çözümü ve tedavi süreçleriyle ilgili neler yapılabilir?
 • Kurulu bir düzenden bir anda evi-barkı-statüsü-işi-konumu-ülkesi her şeyi yok olan bir durum ile karşılaşmanın getirdiği sıkıntılara uzmanlarca çözüm olabilecek çalışmalar yapılmalı.
 • İltica yolculuğunda karşılaşılan zorluklar, sınır geçişleri, kamp süreçleri özellikle çocuklarda derin travmalar oluşmasına sebep olabilmektedir. Ebeveynlerin, -çocukların farkında olmadıklarını düşünseler bile- sosyal medya takipleri ve telefon görüşmeleri  çocuklara ulaşıyor ve travmalarını derinleştiriyor. Ebeveynler bu konu hakkında bilgilendirilip, bilinçlendirilmeli. Bundan dolayı çocuklarla birlikte yapılan etkinlikler çok önem arz etmektedir. Bu etkinliklerin nasıl yapılacağı, önemi, çeşitlendirilmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.
 • Aile içi iletişimin geliştirilmesi için bilinçlenme ve iletişim kanallarının çeşitlenmesi önemlidir. Örnek olarak hikâye ve masal okuyuculuğu bir yöntem olabilir. Bu yöntemde, rol-model olabilecek insanların hayatları anlatılabilir.
 • Mültecilere eğitim-sağlık-ulaşım vb konularda pratik bilgilerin verilmesi hayati önem arz etmektedir.
 • Çalıştaya katılan uzmanlar kampları gezip kendi alanları ile ilgili gönüllü olarak seminerler ve danışmanlık hizmetleri verebilirler.
 • Problemler ve problem alanlarıyla ilgili faydalı olabilecek gönüllü danışmanlar organize edilmeli. Hem uzmanlık alanları hem de problem sahaları tespit edilmelidir. Bu konularda sorumlu kişiler, gelen talepleri ve yapılacak çalışmaları değerlendirerek organizasyonlar düzenlemeli.
 • Ergenlik dönemi çocukların problemleri daha spesifik olarak ele alınmalı.
 • Kampları merkeze alarak bazı organizeler yapılabilir;
 • COA ile görüşülerek gönüllü olarak çalışılabilecek alanlar belirlenmeli.
 • Kamplarda yapılabilecek proje ve aktiviteler düşünülmeli ve bu proje ve aktiviteler kolay, uygulanabilir olmalı. Örnek; çay saati, film izletme ve arada değerler eğitimi çalışmaları yapılabilir.
 • Çeşitli kurslar düzenlenip kaynaşma ve özellikle sosyalleşme aktiviteleri yapılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *